Vztahy slov

BTJ
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/BTJ)
Ukázat QR kód

umime.to/BTJ


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Slova v jazyce jsou ve vzájemných vztazích. Správné používání a porozumění těmto vztahům slov nám umožňuje přesnější a jasnější vyjádření našich myšlenek.

 • Synonyma (slova souznačná) jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Příklad: chlapec a hoch.
 • Antonyma (slova protikladná) jsou slova opačného, protikladného významu. Příklad: studený a teplý.
 • Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, která mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou), ale jiný význam. Příklad: rys ostrovid, osobnostní rys.
 • Paronyma jsou slova s podobným zápisem, ale jiným významem. Paronyma jsou často zdrojem chyb a překlepů. Příklad: adoptivní, adaptivní.
 • Slova nadřazená, podřazená a souřadná jsou slova, která jsou ve vzájemném významovém vztahu. Nadřazená slova jsou obecnější než podřazená, slova souřadná jsou na stejné úrovni. Příklady:
  • slovo ovoce je nadřazené slovu jablko,
  • slovo postel je podřazené slovu nábytek,
  • slova jablko a hruška jsou souřadná.

Slova mohou být i v mnoha dalších vztazích, např. vztah celek – část (strom – list) či vyjádření funkce (např. kladivo – zatloukat). Pro procvičení hledání různých vztahů slov se používá cvičení na slovní analogie.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Slova nadřazená, podřazená a souřadná  
Zobrazit souhrn tématu
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: podstatná jména
Paronyma: přídavná jména
Paronyma: slovesa
Slovní analogie  
Zobrazit souhrn tématu


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Homonyma (slova souzvučná)  
Zobrazit souhrn tématu
Slova nadřazená, podřazená a souřadná  
Zobrazit souhrn tématu
Slova nadřazená a podřazená
Slova souřadná


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: mix


Hádanky

Řešení hádanek a slovních hrátek.


Homonyma lehké

Homonyma těžšíNAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence