Lidé: akce, vztahy (slovesa)

umime.to/BZG


Stáhnout QR kód

Nadřazené Lidé

střední

absorbujevstřebává
agitujezískává stoupence, nabádá k akci
akceptujepřijímá
akumulujeshromažďuje
asistujepomáhá
definujepřesně určuje
deklarujeprohlašuje
delegujepřenáší na někoho pravomoc, pověřuje
diskutujevyměňuje si názory
etablujeustavuje, zařizuje
fabulujevymýšlí si
facilitujeulehčuje, zpřístupňuje
formujedává tvar, vytváří
formulujepopisuje, vyjadřuje slovy
gradujestupňuje, zesiluje
identifikujerozpoznává, určuje
ignorujeúmyslně si nevšímá
inspirujepodněcuje k něčemu
interpretujevykládá, objasňuje
iritujedráždí
izolujeodděluje
koketujevyzývavým chováním se snaží upoutat pozornost
kompikujezhoršuje situaci
kontrolujeřídí, dohlíží, přezkoumává
kritizujesděluje připomínky
manipulujeovládá, řídí
modifikujepozměňuje, upravuje
motivujepodněcuje, dává důvod k jednání
mystifikujeúmyslně klame
okupujeobsazuje, zabírá
ordinujepředepisuje lék, řídí léčbu
organizujepřipravuje, řídí, sdružuje
participujepodílí se, účastní se
predikujepředpovídá
preferujedává přednost
prezentujepředstavuje, předkládá
prioritizujeřadí důležitost
prokrastinujeodkládá plnění povinností na později
propagujedoporučuje, dělá něco známým
protežujeupřednostňuje, vlivně podporuje
reagujeodpovídá na popud
reflektujebere v úvahu, zvažuje
regenerujeobnovuje
regulujeuvádí do náležitého stavu
rekreujezotavuje se
reprodukujenapodobuje
respektujeuznává, dodržuje, bere ohled
resuscitujeoživuje, křísí
simulujenapodobuje, předstírá
stimulujepovzbuzuje, podněcuje
synchronizujeuvádí v časový soulad

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Lidé: akce, vztahy (slovesa)


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Lidé: akce, vztahy (slovesa)


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence