Příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté obory, český jazyk a literatura

Zpět na rozcestník k přípravě na přijímací zkoušky

Procvičování v Umíme doporučujeme kombinovat s řešením testových zadání z předchozích let. Zadání v Umíme jsou vhodná především pro přípravu a učení, testová zadání pak pro seznámení s formální podobou testů.

Uvedený výběr témat k procvičování pokrývá všechny oblasti uvedené v oficiální specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce. Systém Umíme nabízí velmi bohaté možnosti procvičování a uvedený výběr zdaleka nezmiňuje všechny dostupné možnosti. Tato stránka uvádí pouze výběr cvičení, která jsou nejvíce užitečná pro přípravu na přijímací zkoušky. Při výběru bylo zohledněno mimo jiné i to, jaké úlohy byly používané v přijímacích zkouškách v minulých letech.

Pokud budete potřebovat k některému tématu důkladnější procvičení, můžete najít další cvičení skrze vyhledávání názvu tématu. Systém vám bude také automaticky doporučovat další návaznosti. Lze také použít kompletní výpis témat pro 9. ročník.

Následující tabulka uvádí časový odhad při pravidelném procvičování 15 minut denně.

Varianta procvičováníRozsah výpisuKomentářČasový rozsah procvičování
Základní67 sadZákladní procvičování, které má smysl si určitě projít pro osvěžení všech témat, která se ve zkouškách vyskytují.měsíc
S rozcvičením104 sadZákladní procvičování rozšířené o přípravná cvičení zaměřená na témata, která často dělají problémy.2–3 měsíce
S bonusem88 sadZákladní procvičení rozšířené o náročnější cvičení, která pomohou s průpravou i na náročnější příklady ze zkoušek.2–3 měsíce
Důkladné125 sadKombinace předchozího, tj. od přípravných cvičení až po bonusy.3 a více měsíců
  1. Čtení s porozuměním
  2. Pravopis: dílčí pravopisné jevy
  3. Interpunkce
  4. Pravopis: hledání chyb v textu
  5. Stavba slov
  6. Tvarosloví
  7. Větné členy
  8. Skladba vět
  9. Slovní zásoba
  10. Literatura, sloh

1. Čtení s porozuměním

Schopnost důkladného porozumění textu je klíčová. V přijímacích zkouškách jsou otázky přímo zaměřené na tuto schopnost, krom toho se používá v zkouškách i průřezově. Zde můžete procvičovat na široké škále různých typů textů.

Čtení s porozuměnímDetektivní příběhy s plánky Úlohy
Čtení s porozuměnímWikipedie Úlohy
Čtení s porozuměnímPopulárně naučné texty Úlohy
Čtení s porozuměnímPříbalové letáky Úlohy

2. Pravopis: dílčí pravopisné jevy

Zde jsou uvedena cvičení na dílčí pravopisné jevy. V rámci přijímacích zkoušek typicky nebývá určeno, na jaký jev se soustředit, nicméně pro účely přípravy je tato forma určitě užitečná. Vybrány jsou cíleně ty jevy, které dělají největší potíže.

RozhodovačkaVyjmenovaná slova: mix
RozhodovačkaPsaní n/nn
DiktátyRůzné výskyty I/Y
RozhodovačkaKoncovky všechny: mix
RozhodovačkaShoda přísudku s podmětem
RozhodovačkaPsaní s/z na začátku slova
RozhodovačkaPárové hlásky: mix
RozhodovačkaSlova zakončená na -icí a -ící
RozhodovačkaPravopis přejatých slov: mix
RozhodovačkaVelká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
RozhodovačkaVelká písmena: mix místa

3. Interpunkce

V rámci pravopisu je vhodné věnovat pozornost speciálně psaní čárek.

ČárkyČárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek
ČárkyČárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy
ČárkyČárky ve větě jednoduché: další případy
ČárkyČárky v souvětí souřadném
ČárkyČárky v souvětí podřadném
ČárkyČárky v souvětí: věty vložené
ČárkyČárky v souvětí s více větami
RozhodovačkaPřímá a nepřímá řeč
RozhodovačkaČíslovky a mezery

4. Pravopis: hledání chyb v textu

Průřezová cvičení na pravopis, ve kterých je úkolem najít chyby v textu. Tento typ otázek se na přijímacích zkouškách typicky vyskytuje.

KorektorDopisy, žádosti, pracovní postupy Úlohy
KorektorDiktáty k přijímačkám na SŠ Úlohy
VtipyVtipy základní Úlohy
VtipyVtipy pokročilé Úlohy

5. Stavba slov

Stavbu slov je užitečné trénovat i proto, že je potřeba pro pravopis (např. určování předpony či kořene slova u vyjmenovaných slov či psaní ě).

Krok po krokuPředpona, kořen, přípona, koncovka
RozboryPředpona, kořen, přípona, koncovka
OtázkyTvoření slov

6. Tvarosloví

Část úloh v přijímacích zkouškách se zaměřuje na tvarosloví: slovní druhy a jejich mluvnické kategorie. V rámci zkoušek jsou většinou pojmy z tvarosloví využity v rámci práce s delším textem. V rámci přípravy je ale určitě užitečné si je nejdříve důkladně natrénovat samostatně.

OtázkyUrčování slovních druhů
PexesoUrčování slovních druhů
RozboryUrčování slovních druhů
RozboryUrčování pádů ve větách (různé slovní druhy)
OtázkyDruhy přídavných jmen
VpisováníStupňování přídavných jmen
PexesoDruhy zájmen
VpisováníStupňování příslovcí
VpisováníVidové dvojice
Krok po krokuMluvnické kategorie sloves

7. Větné členy

Další větší téma obsažené ve zkouškách je skladba. V rámci něj je dobré začít důkladným zvládnutím větných členů.

Krok po krokuDruhy podmětu
RozboryUrčování podmětu a přísudku
RozboryPředmět (větný člen)
RozboryPřívlastek shodný a neshodný
RozboryPříslovečné určení
RozboryVětné členy obecně

8. Skladba vět

Po zvládnutí větných členů se můžeme pustit do rozboru souvětí.

RozboryVěta hlavní
RozboryPoměry mezi hlavními větami
RozboryPoměry vedlejších vět
Krok po krokuDruhy vedlejších vět souhrnně
RozboryDruhy vedlejších vět souhrnně

9. Slovní zásoba

Část úloh ve zkouškách pracuje s významem slov a vztahy slov (např. synonyma, antonyma). Vyskytují se též úlohy využívající známá přísloví, přirovnání a ustálená spojení.

OtázkySynonyma: mix
Slova ve větáchSynonyma: mix
OtázkyAntonyma: mix
Slova ve větáchAntonyma: mix
RozhodovačkaParonyma: přídavná jména
PexesoSlovní spojení
Slova ve větáchIdiomy, ustálená spojení
OtázkyVlastnosti a popisy předmětů
OtázkyVlastnosti a popisy lidí
OtázkyCharakteristiky osob
OtázkyLidé: akce, vztahy (slovesa)

10. Literatura, sloh

V oblasti literární výchovy se zkoušky zaměřují především na práci s textem, nikoliv na faktografické znalosti z literatury. V této oblasti se hodí si v rámci přípravy procvičení znalosti základních pojmů.

OtázkyLiterární žánry
Čtení s porozuměnímJazykové prostředky Úlohy
PexesoJazykové a literární pojmy: mix
OtázkyJazykové a literární pojmy: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence