Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 5 / 14
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 2 / 13
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 2 / 5
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 12 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 9 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 2 / 16
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 17 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 18
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 4
Slovní druhy: Zájmena 0 / 9 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 5 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 3 / 20 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 5 0 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 9
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 6 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 12
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 1 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 4 / 30
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 5
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 13 5 / 66
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 32
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 12 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 13 129 / 366
Čtení: Čtení textů 9 / 222
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 669

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Zkratky

Doplňovačka: těžké

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba

Slovní zásoba

Překladatel: střední

Slovní zásoba

Otázky: střední

Slovní zásoba: podstatná jména

Slovní zásoba: podstatná jména

Překladatel: střední

Slovní zásoba: podstatná jména

Otázky: střední

Předměty, věci

Předměty, věci

Slova ve větách: střední

Lidé

Lidé

Pexeso: lehké

Lidé

Pexeso: střední

Lidé

Pexeso: těžké

Lidé

Slova ve větách: střední

Lidé

Slova ve větách: těžké

Sport

Sport

Pexeso: lehké

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Pexeso: střední

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách: střední

Kultura a hudba

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Slova ve větách: těžké

Politika, historie

Politika, historie

Pexeso: střední

Politika, historie

Slova ve větách: těžké

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Slova ve větách: těžké

Jazyk a literatura

Pexeso: střední

Jazyk a literatura

Pexeso: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Slovní zásoba: přídavná jména

Slovní zásoba: přídavná jména

Překladatel: střední

Slovní zásoba: přídavná jména

Otázky: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Slovní zásoba: slovesa

Slovní zásoba: slovesa

Překladatel: střední

Slovní zásoba: slovesa

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách: těžké

Lidé: akce, vztahy

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence