Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 1
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 2 / 3
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 6 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 3 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 2 / 12
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 14 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 5
Slovní druhy: Přídavná jména
Slovní druhy: Zájmena 0 / 5 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 1 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 2 / 10 0 / 20
Slovní druhy: Příslovce 0 / 3 0 / 5
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 2
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 4 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 10
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 2 / 12
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 2
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 2 0 / 30
Slova a jejich význam: Význam slov 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 5 0 / 123
Čtení: Čtení textů 8 / 129
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 60
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 576

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka: těžké

Slovní druhy: Přídavná jména

Slovní druhy: Číslovky

Druhy číslovek

Druhy číslovek

Tetris: lehké
0

Skloňování číslovek

Skloňování číslovek

Vpisování: těžké

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

Rozbory: těžké

Pán prstenů: slovní druhy

Rozbory: těžké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí souřadném

Čárky: těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky: těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Doplňovačka: střední

Zkratky

Doplňovačka: těžké

Číslovky a mezery

Číslovky a mezery

Doplňovačka: těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory: těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: těžké

Grafy vět jednoduchých

Grafy vět jednoduchých

Doplňovačka: střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso: těžké

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso: těžké

Homonyma (slova souzvučná)

Homonyma těžší

Hádanky: střední
0/10

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Význam slov

Otázky: střední

Význam slov: podstatná jména

Význam slov: podstatná jména

Otázky: střední

Předměty, věci

Předměty, věci

Slova ve větách: střední

Lidé

Lidé

Pexeso: střední

Lidé

Pexeso: těžké

Lidé

Slova ve větách: střední

Lidé

Slova ve větách: těžké

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách: střední

Kultura a hudba

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Pexeso: těžké

Kultura a hudba

Slova ve větách: těžké

Politika, historie

Politika, historie

Pexeso: střední

Politika, historie

Slova ve větách: těžké

Jazyk a literatura

Jazyk a literatura

Slova ve větách: těžké

Jazyk a literatura

Pexeso: střední

Jazyk a literatura

Pexeso: těžké

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Ekonomika

Ekonomika

Slova ve větách: těžké

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso: střední

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso: těžké

Význam slov: přídavná jména

Význam slov: přídavná jména

Otázky: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách: těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách: těžké

Význam slov: slovesa

Význam slov: slovesa

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách: těžké

Přísloví

Přísloví

Čárky: střední

Přísloví

Čárky: těžké

Přirovnání

Přirovnání

Slova ve větách: střední

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Slova ve větách: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence