Příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, český jazyk a literatura

Zpět na rozcestník k přípravě na přijímací zkoušky

Procvičování v Umíme doporučujeme kombinovat s řešením testových zadání z předchozích let. Zadání v Umíme jsou vhodná především pro přípravu a učení, testová zadání pak pro seznámení s formální podobou testů.

Uvedený výběr témat k procvičování pokrývá všechny oblasti uvedené v oficiální specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce. Systém Umíme nabízí velmi bohaté možnosti procvičování a uvedený výběr zdaleka nezmiňuje všechny dostupné možnosti. Tato stránka uvádí pouze výběr cvičení, která jsou nejvíce užitečná pro přípravu na přijímací zkoušky. Při výběru bylo zohledněno mimo jiné i to, jaké úlohy byly používané v přijímacích zkouškách v minulých letech.

Pokud budete potřebovat k některému tématu důkladnější procvičení, můžete najít další cvičení skrze vyhledávání názvu tématu. Systém vám bude také automaticky doporučovat další návaznosti. Lze také použít kompletní výpis témat pro 5. ročník.

Následující tabulka uvádí časový odhad při pravidelném procvičování 15 minut denně.

Varianta procvičováníRozsah výpisuKomentářČasový rozsah procvičování
Základní48 sadZákladní procvičování, které má smysl si určitě projít pro osvěžení všech témat, která se ve zkouškách vyskytují.měsíc
S rozcvičením65 sadZákladní procvičování rozšířené o přípravná cvičení zaměřená na témata, která často dělají problémy.2–3 měsíce
S bonusem75 sadZákladní procvičení rozšířené o náročnější cvičení, která pomohou s průpravou i na náročnější příklady ze zkoušek.2–3 měsíce
Důkladné92 sadKombinace předchozího, tj. od přípravných cvičení až po bonusy.3 a více měsíců
  1. Psaní i/y
  2. Psaní ě
  3. Párové hlásky
  4. Pravopis souhrnně
  5. Tvarosloví
  6. Skladba vět, podmět, přísudek
  7. Stavba slov
  8. Slovní zásoba
  9. Čtení s porozuměním

1. Psaní i/y

Součástí zkoušek je většinou několik úloh zaměřených na pravopis. Typickou problematickou oblastí je psaní i/y.

RozhodovačkaVyjmenovaná slova: mix
RozhodovačkaKoncovky podstatných jmen: mužský rod
RozhodovačkaKoncovky podstatných jmen: ženský rod
RozhodovačkaShoda přísudku s podmětem
DiktátyRůzné výskyty I/Y

2. Psaní ě

Další pravopisnou oblastí, kterou se vyplatí dobře natrénovat je psaní ě, především pak volby mě/mně, bě/bje a vě/vje.

RozhodovačkaPsaní bě/bje
RozhodovačkaPsaní vě/vje
RozřazovačkaMě/mně (zájmeno já)
Krok po krokuPsaní ě: mix
RozhodovačkaPsaní ě: mix

3. Párové hlásky

Z pravopisu párových hlásek se vyplatí pozornost zaměřit především na dvojici s/z, která většinou dělá největší problémy.

RozhodovačkaPředložky s/z
RozřazovačkaPsaní s/z na začátku slova
RozhodovačkaPsaní s/z na začátku slova
RozhodovačkaSouhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

4. Pravopis souhrnně

Ve výše uvedených cvičeních je vždy jasné, na co zaměřit pozornost. Na přijímacích zkouškách se objevují i příklady, kde úkolem je najít chyby v textu, přičemž není jasné, na jaký typ chyb se zaměřit. Pro trénink této dovednosti se hodí cvičení vtipy a korektor. Ty mají netradiční, odlehčecné zpracování za využití zábavných textů, představují však velmi užitečný trénink.

DiktátyPříběh: V jeskyni
VtipyVtipy lehké Úlohy
VtipyVtipy o zvířátkách Úlohy
KorektorPíšeme si na chatu Úlohy

5. Tvarosloví

Část úloh v přijímacích zkouškách se zaměřuje na tvarosloví: slovní druhy a jejich mluvnické kategorie (např. pád, rod, osoba, číslo, čas). Z této oblasti je vhodné důkladně trénovat především určování slovních druhů a pádů podstatných jmen.

RozřazovačkaUrčování slovních druhů
PexesoUrčování slovních druhů
RozboryUrčování slovních druhů
RozřazovačkaPodstatná jména: pády
RozboryUrčování pádů ve větách
RozboryUrčování pádů ve větách
OtázkyPodstatná jména: rody
OtázkySlovesná osoba
OtázkySlovesný čas
RozřazovačkaSlovesná osoba

6. Skladba vět, podmět, přísudek

Skladba vět je rozsáhlá oblast, ze které jsou ve zkouškách na osmiletá gymnázia jen úplné základy, především rozlišení vět jednoduchých a souvětí a práce se základní skladební dvojicí (podmět, přísudek).

RozboryUrčování podmětu a přísudku
RozhodovačkaPodmět vyjádřený a nevyjádřený
RozhodovačkaPodmět holý, rozvitý, několikanásobný
RozhodovačkaPočet vět v souvětí

7. Stavba slov

Stavbu slov je užitečné trénovat i proto, že je potřeba pro pravopis. Např. správné psaní i/y ve vyjmenovaných slovech často vyžaduje určení kořene slova či předpony.

RozboryUrčování souhlásek a samohlásek
RozhodovačkaPočet slabik
RozboryUrčování kořene slova
RozhodovačkaUrčování předpony slova

8. Slovní zásoba

Část úloh ve zkouškách pracuje s významem slov a vztahy slov (např. synonyma, antonyma). Vyskytují se též úlohy využívající známá přísloví, přirovnání a ustálená spojení.

RozhodovačkaSlova nadřazená, podřazená a souřadná
OtázkySynonyma: mix
OtázkyAntonyma: mix
RozhodovačkaParonyma: přídavná jména
Slova ve větáchPřísloví
VpisováníPřísloví
Čtení s porozuměnímPříběhy plné přísloví Úlohy
PexesoPřirovnání
Slova ve větáchPřirovnání

9. Čtení s porozuměním

Schopnost důkladného porozumění textu je klíčová. V přijímacích zkouškách jsou otázky přímo zaměřené na tuto schopnost, krom toho se ale používá ve zkouškách i průřezově.

Čtení s porozuměnímBajky Úlohy
Čtení s porozuměnímČeské pověsti Úlohy
Čtení s porozuměnímŘecké báje Úlohy
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence