Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: lehké

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: střední

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Roboti: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: základy

Délka samohlásek: základy

Doplňovačka: střední

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka: střední

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka: lehké

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka: lehké

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: lehké

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Určování podstatných jmen

Střílečka: lehké
0

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: lehké

Podstatná jména: rody

Otázky: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: těžké

Podstatná jména: rody

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Otázky: lehké

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: těžké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Podstatná jména: pády

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: těžké

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka: střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Rozbory: lehké

Podmět a přísudek

Rozbory: střední

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Doplňovačka: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

Krok po kroku: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence