Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

střední

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

lehké

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

lehké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Střílečka

lehké
0

Druhy přídavných jmen

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

lehké

Slovní druhy: Číslovky

Určování číslovek

Rozbory

lehké

Střílečka

lehké
0

Druhy číslovek

Pexeso

střední

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Střílečka

lehké
0

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Rozbory

lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Předmět (větný člen)

Rozbory

lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

lehké

Přívlastek shodný

lehké

Příslovečné určení

Rozbory

lehké

Větné členy obecně

Vinnetou

lehké

Narnie

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

střední

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

střední

Homonyma (slova souzvučná)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Pexeso

lehké

Předměty: obrázky

lehké

Lidé

Pexeso

lehké

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

lehké

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Lidé: akce, vztahy

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

lehké

Pexeso

lehké

Přísloví

lehké

Příběhy plné přísloví

lehké
0/10

Přirovnání

Pexeso

střední

Slova ve větách

lehké

Idiomy, ustálená spojení

Slova ve větách

lehké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Indicie zvířata

lehké

Přesmyčky

lehké

Hádanky lehké

lehké
1/22

Přesmyčky

lehké
0/21

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Víla Otylka

lehké
0/5

Bagr Tonda

lehké
0/5

Éra dinosaurů

lehké
0/5

To jste netušili

lehké
0/5

Agent Bob

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy: rozcvička

lehké
0/13

Vtipy lehké

lehké
0/20

Vtipy o zvířátkách

lehké
0/22
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.