Přídavná jména


Slovní druhy

Podtémata
Určování přídavných jmen Více 
Druhy přídavných jmen Více 
Skloňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen Více 
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) Více 
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) Více 

Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy vlastnictví.

Příklady přídavných jmen: starý, pěkný, dlouhá, Petrův, bobří, odvážná, chorvatský.

Přídavná jména dělíme tvrdá, měkká a přivlastňovací.

U přídavných jmen dále rozlišujeme 3 stupně:

  1. základní míra vlastnosti
  2. vyšší nebo nižší míra vlastnosti
  3. nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Přídavná jména
Určování přídavných jmen   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Přídavná jména
Druhy přídavných jmen   


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Přídavná jména
      Určování přídavných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
      Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)
1
2
3
4
5
6
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Přídavná jména
      Druhy přídavných jmen
1
2
3
4
5
6
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat