Skloňování přídavných jmen


Nadřazené: Přídavná jména

Shoda přídavného jména s podstatným jménem

Přídavné jméno se musí vždy shodovat s podstatným jménem, které rozvíjí. Uvedeme si zde případy, v nichž se často chybuje.

 • Pokud je podstatné jméno v 1. pádu mn. č. rodu mužského životného, končí předcházející přídavné jméno měkce (ti černí brouci, ti draví ptáci, ti čeští sportovci).
 • Podstatné jméno středního rodu je v množ. čísle zakončeno na -a. Rozvíjející přídavné jmeno se musí přizpůsobit (ta sedlákova prasata, ta malovaná vejce, ta fotbalová hřiště).
 • Pozor na zakončení v 7. pádě: -ýma je hovorové, spisovná koncovka je zde -ými (pod středověkými hradbami, s barevnými pastelkami, s hrachovými lusky).
 • Přídavné jméno musí být ve stejném pádě jako podstatné jméno, které rozvíjí, ať už stojí před ním, nebo za ním (ve ztraceném domě, k problémům týkajícím se…, bez problémů týkajících se…).

Správný tvar přídavného jména přivlastňovacího

Pro přivlastňování často v mluvě používáme tvary „pokoj sestry, auto bratra“. Tvoření přivlastňovacích přídavných jmen nám dělá problém. Pro ženský rod si můžeme pomoct vzorem matčin, pro mužský vzorem otcův.

 • sestřin (matčin) pokoj
 • babiččiny (matčiny) buchty
 • Karlovy (otcovy) boty

Rozdíly ve významu přídavných jmen

Některá přídavná jména vypadají velmi podobně, ale mají odlišný význam. Uvedeme si některé z nich:

 • srdeční (týkající se srdce) x srdečný (přátelský, vřelý)
 • sluneční (od slunce coby nebeského tělesa) x slunečný (sluncem prozářený)
 • živelní (vzniklé působením přírodních živlů) x živelný (nezkrotný, neovladatelný)
 • prodejní (místo, v němž prodej probíhá) x prodejný (určený k prodeji)


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Skloňování přídavných jmen   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Skloňování přídavných jmen   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence