Přímá a nepřímá řeč

umime.to/B3N


Stáhnout QR kód

Nadřazené: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá řeč

 • Uvádí doslovně to, co mluvčí říká/řekl.
 • V textu se ohraničuje uvozovkami (v češtině „“).
 • Věta uvozovací = věta, která uvádí, kdo nebo za jakých okolností přímou řeč pronesl.
 • Typy zápisu přímé řeči dle pozice věty uvozovací:
  • Věta uvozovací + přímá řeč: Babička se mě zeptala: „Máš hlad?“
  • Přímá řeč + věta uvozovací: „Máš hlad?“ zeptala se mě babička.
  • Začátek přímé řeči + věta uvozovací + pokračování přímé řeči: „Radko,“zavolala na mě babička, „už máš hlad?“

Na co si dát při zápise přímé řeči pozor?

 • Přímá řeč začíná uvozovkami dole („) a končí uvozovkami nahoře (“). Nikdy ne naopak.
 • Interpunkční znaménka (.,!?) píšeme vždy dovnitř uvozovek. („Už jdeš?“ zeptal se Pepa.)
 • Kromě velkého písmena na samém začátku, se při zápisu přímé řeči píše velké písmeno jedině po dvojtečce, jinak se všude píšou písmena malá. (Pepa řekl: „Už jdu!“, „Promiňte,“ omlouvala se Eva, „už to neudělám.“)
 • Pokud je nejdřív přímá řeč a až po ní následuje věta uvozovací, lze přímou řeč zakončit pouze čárkou, vykřičníkem nebo otazníkem. Nikdy ne tečkou. („Nevím,“ odpověděl.)

Neřímá řeč

 • Jen odkazuje na to, co někdo řekl (Řekla, že…, Zeptal se, jestli…).
 • Při převodu přímé řeči na nepřímou se mění osoba, případně způsob a čas.
Přímá řeč Nepřímá řeč
„Máš rád čokoládu?“ zeptal se mě Mirek. Mirek se mě zeptal, jestli mám rád čokoládu.
Ida mě pozvala: „Přijď odpoledne k nám.“ Ida mě pozvala, abych k nim odpoledne přišla.
„To nevadí,“ odpověděl. Odpověděl, že to nevadí.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Přímá a nepřímá řeč   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence