';

Vyjmenovaná slova po B


Nadřazené téma:« Vyjmenovaná slova

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyRozřazovačkaDoplňovačkaStřílečka

Základní vyjmenovaná slova po B a příklady slov od nich odvozených:

  • být, bychom, abys, kdybychom, zbytek, nabýt, dobýt, blahobyt,
  • bydlit, obydlí, bydlo,
  • obyvatel,
  • byt,
  • příbytek,
  • nábytek,
  • dobytek,
  • obyčej, obyčejně, neobyčejný,
  • bystrý, bystřina, bystrost, Bystřice, Bystroužka, Bystrozraký,
  • bylina, býlí, bylinkářka, býložravec, černobýl,
  • kobyla, kobylka, Kobylisy,
  • býk, býčí, Býkov,
  • babyka.

Tvrdé Y dále píšeme v některých zeměpisných názvech a jménech, například Přibyslav, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek.

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například bysta, labyrint, byrokracie, Libye, Babylon.

Pozor na stejně znějící slova s různým významem:

být (existovat)

bít (tlouct, mlátit)

dobýt (zmocnit se, získat)

dobít (baterii, poražené zvíře)

nabýt (získat)

nabít (natlouct, zasunout náboj)

pobýt (zdržet se, zůstat)

pobít (pozabíjet)

bydlo (živobytí, příbytek)

bidlo (dlouhá tyč)

babyčka (malý strom babyka)

babička (příbuzná)

Chytáky a těžké příklady:

 • ve vlaku bylo nabito (bylo tam plno),
 • starobylý a ledabylý (odvozeno od být), ale způsobilý (odvozeno od způsob).

Potíže často dělá rozlišování slov odvozených od být a bít. K tomuto tématu máme speciální video: 


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vyjmenovaná slova po B   

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Vyjmenovaná slova po B   
Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Vyjmenovaná slova po B   

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Vyjmenovaná slova po B
1
2
3
4
5
6
7
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM