Základní vyjmenovaná slova po V a příklady slov od nich odvozených:

 • vy, vykat,
 • vysoký, vysoko, výška, povýšit, vysokoškolák, Vyšehrad, Vysočany,
 • výt, zavýt, vytí,
 • výskat, výskot, zavýsknout,
 • zvykat, zvyk, nezvyk, zlozvyk, zvyklost, odvykat,
 • žvýkat, žvýkačka, přežvýkavec,
 • vydra, Povydří,
 • výr,
 • vyžle,
 • povyk, povykovat,
 • výheň.

Tvrdé Y píšeme také ve slovech, která obsahují předponu vy-, vý-. Předponu vy-, vý- poznáme tak, že je možné ji od slova odtrhnout nebo nahradit jinou předponou, přičemž vznikne slovo, které má smysl (výlet, let). Předponu vy-, vý- můžeme ve slově také nahradit jinou předponou (výlet, nálet, odlet).

Pozor na stejně či podobně znějící slova s různým významem:

výr (pták)

vír (na vodě)

vysel (např. vysel obilí, předpona vy-)

visel (např. visel na věšáku, od slova viset)

zavýt (vydávat zvuk)

závit (součástka)

výška (např. nadmořská výška)

vížka (malá věž)

Chytáky a těžké příklady:

 • visuté zahrady, visačka, visutá lanovka (odvozeno od viset, nikoliv vysoko),
 • velvyslanec (odvozeno od vyslance, ve kterém je vy- předpona).

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Vyjmenovaná slova po V   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Vyjmenovaná slova po V   
Předpona vy-


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Vyjmenovaná slova po V
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat