Příprava na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia, český jazyk a literatura

Zpět na rozcestník k přípravě na přijímací zkoušky

Procvičování v Umíme doporučujeme kombinovat s řešením testových zadání z předchozích let. Zadání v Umíme jsou vhodná především pro přípravu a učení, testová zadání pak pro seznámení s formální podobou testů.

Uvedený výběr témat k procvičování pokrývá všechny oblasti uvedené v oficiální specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce. Systém Umíme nabízí velmi bohaté možnosti procvičování a uvedený výběr zdaleka nezmiňuje všechny dostupné možnosti. Tato stránka uvádí pouze výběr cvičení, která jsou nejvíce užitečná pro přípravu na přijímací zkoušky. Při výběru bylo zohledněno mimo jiné i to, jaké úlohy byly používané v přijímacích zkouškách v minulých letech.

Pokud budete potřebovat k některému tématu důkladnější procvičení, můžete najít další cvičení skrze vyhledávání názvu tématu. Systém vám bude také automaticky doporučovat další návaznosti. Lze také použít kompletní výpis témat pro 7. ročník.

Následující tabulka uvádí časový odhad při pravidelném procvičování 15 minut denně.

Varianta procvičováníRozsah výpisuKomentářČasový rozsah procvičování
Základní71 sadZákladní procvičování, které má smysl si určitě projít pro osvěžení všech témat, která se ve zkouškách vyskytují.měsíc
S rozcvičením101 sadZákladní procvičování rozšířené o přípravná cvičení zaměřená na témata, která často dělají problémy.2–3 měsíce
S bonusem102 sadZákladní procvičení rozšířené o náročnější cvičení, která pomohou s průpravou i na náročnější příklady ze zkoušek.2–3 měsíce
Důkladné132 sadKombinace předchozího, tj. od přípravných cvičení až po bonusy.3 a více měsíců
  1. Čtení s porozuměním
  2. Pravopis: psaní i/y
  3. Pravopis: další jevy
  4. Interpunkce
  5. Pravopis: hledání chyb v textu
  6. Stavba slov
  7. Tvarosloví
  8. Větné členy, skladba vět
  9. Slovní zásoba

1. Čtení s porozuměním

Schopnost důkladného porozumění textu je klíčová. V přijímacích zkouškách jsou otázky přímo zaměřené na tuto schopnost, krom toho se používá v zkouškách i průřezově. Zde můžete procvičovat na široké škále různých typů textů.

Čtení s porozuměnímČeské pověstiřešit
Čtení s porozuměnímPříběhy plné příslovířešit
Čtení s porozuměnímMěstská policie Brnořešit
Čtení s porozuměnímSeverské mýtyřešit
Čtení s porozuměnímPožírač snůřešit
Čtení s porozuměnímRodinné příběhyřešit

2. Pravopis: psaní i/y

Součástí zkoušek je většinou několik úloh zaměřených na pravopis. Typickou problematickou oblastí je psaní i/y.

RozhodovačkaVyjmenovaná slova: mix
RozhodovačkaVyjmenovaná slova: mix
RozhodovačkaKoncovky podstatných jmen: mužský rod
RozhodovačkaKoncovky podstatných jmen: ženský rod
RozhodovačkaKoncovky všechny: mix
Krok po krokuShoda přísudku s podmětem
RozhodovačkaShoda přísudku s podmětem
RozhodovačkaShoda přísudku s podmětem
DiktátyRůzné výskyty I/Y

3. Pravopis: další jevy

Výběr dalších pravopisných jevů, které většinou dělají největší potíže.

RozhodovačkaPsaní ě: mix
RozřazovačkaPsaní n/nn
RozhodovačkaPsaní n/nn
RozhodovačkaPsaní s/z na začátku slova
RozhodovačkaSouhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...
RozhodovačkaPárové hlásky: mix
RozhodovačkaVelká písmena: národy, skupiny osob
RozhodovačkaVelká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
RozhodovačkaVelká písmena: mix místa

4. Interpunkce

V rámci pravopisu je vhodné věnovat pozornost speciálně psaní čárek. Jde o celkem náročnou oblast související s větnou skladbou. Zkoušky pro šestiletá gymnázia požadují zvládnutí alespoň jednodušších případů psaní čárek. Úzce související téma je pak přímá a nepřímá řeč a jejich zápis.

ČárkyČárky v souvětí podřadném
ČárkyČárky v souvětí souřadném
Krok po krokuČárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek
ČárkyČárky ve větě jednoduché: další případy
ČárkyPřísloví
Krok po krokuPřímá a nepřímá řeč
DiktátyPřímá a nepřímá řeč

5. Pravopis: hledání chyb v textu

Průřezová cvičení na pravopis, ve kterých je úkolem najít chyby v textu. Tento typ otázek se na přijímacích zkouškách typicky vyskytuje.

KorektorPsaní e-mailuřešit
KorektorPíšeme si na chatuřešit
VtipyVtipy o zvířátkáchřešit
VtipyPepíček a kamarádiřešit
VtipyNorris & Jeanřešit

6. Stavba slov

Stavbu slov je užitečné trénovat i proto, že je potřeba pro pravopis (např. určování předpony či kořene slova u vyjmenovaných slov či psaní ě).

RozboryUrčování kořene slova
RozhodovačkaUrčování kořene slova
RozhodovačkaUrčování předpony slova
RozboryUrčování předpony slova
Krok po krokuPředpona, kořen, přípona, koncovka
RozboryPředpona, kořen, přípona, koncovka

7. Tvarosloví

Část úloh v přijímacích zkouškách se zaměřuje na tvarosloví: slovní druhy a jejich mluvnické kategorie. V rámci zkoušek jsou většinou pojmy z tvarosloví využity v rámci práce s delším textem. V rámci přípravy je ale určitě užitečné si je nejdříve důkladně natrénovat samostatně.

PexesoUrčování slovních druhů
RozboryUrčování slovních druhů
RozboryUrčování pádů ve větách
RozboryUrčování pádů ve větách (různé slovní druhy)
OtázkyDruhy přídavných jmen
VpisováníStupňování přídavných jmen
RozhodovačkaDruhy zájmen
Krok po krokuZájmena: mix
VpisováníČasování sloves (slova ve větách)
Krok po krokuMluvnické kategorie sloves
Krok po krokuSlovní druhy: mix

8. Větné členy, skladba vět

Další větší téma obsažené ve zkouškách je skladba. V rámci něj je dobré začít důkladným zvládnutím větných členů. Po zvládnutí větných členů se můžeme pustit do rozboru souvětí.

RozboryUrčování podmětu a přísudku
RozhodovačkaPodmět holý, rozvitý, několikanásobný
RozhodovačkaDruhy přísudku
RozboryPřívlastek shodný a neshodný
RozboryPředmět (větný člen)
RozboryPříslovečné určení
RozboryVětné členy obecně
RozhodovačkaPočet vět v souvětí
RozboryVěta hlavní
RozboryDruhy vedlejších vět souhrnně

9. Slovní zásoba

Část úloh ve zkouškách pracuje s významem slov a vztahy slov (např. synonyma, antonyma). Vyskytují se též úlohy využívající známá přísloví, přirovnání a ustálená spojení.

Slova ve větáchSynonyma: mix
Slova ve větáchAntonyma: mix
RozhodovačkaSlovní analogie
Slova ve větáchPřísloví
VpisováníPřísloví
PexesoIdiomy, ustálená spojení
OtázkyVlastnosti a popisy předmětů
OtázkyVlastnosti a popisy lidí
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence