Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 2 / 2
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 15 / 27 0 / 16 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 8 / 32 0 / 43
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 11 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 16 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 13 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 3
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 6
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 4 / 18 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 17
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 36 0 / 19
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 13
Slovní druhy: Zájmena 0 / 15 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 3 / 27 1 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 8 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 3 / 20
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 5 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 8
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 0 / 1
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 4 / 15
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 5 / 42
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 18
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 5
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 20 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 59 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 13 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 11 109 / 303
Čtení: Čtení vět 0 / 1
Čtení: Čtení textů 8 / 327
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 10 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 756
Literatura: Česká literatura 0 / 5
Literatura: Světová literatura 0 / 1
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 3

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Rozhodovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Rozhodovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozhodovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Diktáty online: střední

Slova končící na ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Slova končící mi/my/ma

Slova končící mi/my/ma

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Rozhodovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Rozhodovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Rozhodovačka: střední

Slova zakončená na -icí a -ící

Slova zakončená na -icí a -ící

Rozřazovačka: těžké

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: střední

Podstatná jména: rody

Otázky: těžké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: těžké

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: těžké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: těžké

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: lehké

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: střední

Skloňování slov ve větách

Vpisování: lehké

Skloňování slov ve větách

Vpisování: střední

Skloňování slov ve větách

Vpisování: těžké

Skloňování podle zadaného pádu a čísla

Vpisování: lehké

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky před a, nebo

Krok po kroku: střední

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: lehké

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: střední

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: těžké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: lehké

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Rozhodovačka: střední

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: lehké

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Rozhodovačka: střední

Druhy přísudku

Druhy přísudku

Rozhodovačka: střední

Druhy přísudku

Krok po kroku: střední

Podmět a přísudek: mix

Druhy podmětu

Krok po kroku: střední

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Rozbory: lehké

Předmět (větný člen)

Rozbory: střední

Předmět (větný člen)

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Otázky: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozřazovačka: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Otázky: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozřazovačka: těžké

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Krok po kroku: střední

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory: těžké

Přívlastek shodný

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Rozbory: lehké

Příslovečné určení

Rozbory: střední

Příslovečné určení

Rozbory: těžké

Doplněk

Doplněk

Rozbory: těžké

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Rozbory: lehké

Větné členy obecně

Rozbory: střední

Harry Potter: větné členy

Rozbory: lehké

Harry Potter: větné členy

Rozbory: střední

Harry Potter: větné členy

Rozbory: těžké

Vinnetou

Rozbory: lehké

Vinnetou

Rozbory: střední

Narnie

Rozbory: lehké

Narnie

Rozbory: střední

Rychlé šípy

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: lehké

Simpsonovi

Rozbory: střední

Simpsonovi

Rozbory: těžké

Teorie velkého třesku

Rozbory: lehké

Teorie velkého třesku

Rozbory: střední

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: střední

Rodinné příběhy

Čtení s porozuměním: lehké
0/4

Povolání

Povolání

Otázky: lehké

Povolání

Rozhodovačka: střední

Povolání

Otázky: střední

Charakteristiky osob

Charakteristiky osob

Rozhodovačka: střední

Charakteristiky osob

Otázky: lehké

Charakteristiky osob

Otázky: střední

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky: těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka: střední

Lidé: mix

Lidé: mix

Pexeso: lehké

Lidé: mix

Slova ve větách: lehké

Lidé: mix

Pexeso: střední

Lidé: mix

Pexeso: těžké

Lidé: mix

Slova ve větách: střední

Oblečení

Oblečení, móda

Rozhodovačka: lehké

Oblečení

Otázky: lehké

Oblečení

Pexeso: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Školní a kancelářské pomůcky

Otázky: lehké

Kuchyňské potřeby

Kuchyňské potřeby

Otázky: lehké

Hudební nástroje

Hudební nástroje

Otázky: lehké

Hudební nástroje

Pexeso: lehké

Nářadí

Nářadí

Otázky: lehké

Nářadí

Pexeso: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Pexeso: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: lehké

Předměty: mix

Předměty: mix (popis)

Pexeso: lehké

Předměty: mix (obrázky)

Pexeso: lehké

Předměty: mix

Slova ve větách: střední

Sport

Sport

Pexeso: lehké

Sport

Rozhodovačka: lehké

Sportovní vybavení (obrázky)

Otázky: lehké

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: střední

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: lehké

Sport

Slova ve větách: lehké

Sport

Slova ve větách: střední

Jídlo a vaření

Jídlo a vaření

Slova ve větách: lehké

Jídlo a vaření

Otázky: střední

Jídlo a vaření

Pexeso: střední

Rukodělné práce

Rukodělné práce

Rozhodovačka: střední

Móda, společnost

Móda, společnost

Pexeso: střední

Móda, společnost

Slova ve větách: střední

Cestování, turistika

Cestování, turistika

Otázky: lehké

Venkov, zahrada

Venkov

Slova ve větách: lehké

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky a součástky

Otázky: lehké

Kultura a umění

Bájné bytosti

Pexeso: těžké

Kultura a umění

Pexeso: těžké

Politika a historie

Politika a historie

Pexeso: střední

Věda, medicína, technika

Věda, medicína, technika

Pexeso: těžké

Odborné pojmy: mix

Význam slov: přídavná jména

Pexeso: střední

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: lehké

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: střední

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: těžké

Slovní spojení

Slovní spojení

Pexeso: střední

Čtení: Čtení vět

Čtení delších vět

Básničky a písničky

Slova ve větách: těžké

Literatura: Světová literatura

Hlavní díla světové literatury

Hlavní díla světové literatury

Rozhodovačka: lehké

Literatura: Jazykové a literární pojmy

Literární žánry

Literární žánry

Otázky: střední

Jazykové prostředky

Jazykové prostředky: určování ukázek

Otázky: střední

Jazykové a literární pojmy: mix

Jazykové a literární pojmy: mix

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence