Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 7 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 3 / 21 0 / 43
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 2 / 4 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 10 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 8 0 / 7
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 1
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 2 / 10 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 10
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 13 0 / 19
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 7 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 5 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 2 / 10 0 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 5 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 9
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 5 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 3
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 4
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 1 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 22
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 3
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 6 0 / 36
Slova a jejich význam: Význam slov 0 / 26 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 7 0 / 237
Čtení: Čtení textů 1 / 228
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 2 0 / 30
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 393

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online: střední

Koncovky ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: mix

Přejatá slova: mix

Diktáty online: střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Krok po kroku: střední

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky: střední

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence