Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 7 / 18 0 / 16 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 7 / 30 0 / 43
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 10 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 12 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 9 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 1
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 4 / 13 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 13
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 34 0 / 19
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 10
Slovní druhy: Zájmena 0 / 9 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 2 / 23 0 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 6 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 2 / 20
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 5 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 2
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 4
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 2
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 4 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 3 / 27
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 3
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 17 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 29
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 11 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 10 109 / 303
Čtení: Čtení vět 0 / 1
Čtení: Čtení textů 4 / 279
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 756

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka: těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: lehké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka: těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Střílečka: lehké
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Krok po kroku: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: lehké

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka: střední

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka: lehké
0

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

Krok po kroku: střední

Slova končící na ovi/ovy

Rozřazovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Doplňovačka: střední

Slova končící na ovi/ovy

Diktáty online: střední

Slova končící na ovi/ovy

Střílečka: lehké
0

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: střední

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: střední

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online: těžké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: lehké

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: střední

Shoda přísudku s podmětem

Krok po kroku: těžké

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Krok po kroku: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka: těžké

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky podstatných jmen

Diktáty online: střední

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: lehké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka: střední

Koncovky všechny: mix

Roboti: lehké
0

Koncovky všechny: mix

Střílečka: lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka: střední

Délka samohlásek: mix

Délka samohlásek: mix

Diktáty online: střední

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Spřežky

Doplňovačka: střední

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Rozbory: těžké

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: střední

Podstatná jména: rody

Otázky: těžké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: těžké

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: střední

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: střední

Látková, hromadná, pomnožná

Otázky: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka: těžké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: těžké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: těžké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Tetris: lehké
0

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: těžké

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka: střední

Skloňování slov ve větách

Vpisování: střední

Skloňování slov ve větách

Vpisování: těžké

Skloňování podle zadaného pádu a čísla

Vpisování: lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Krok po kroku: lehké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky: střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Zkratky

Vpisování: střední

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

Diktáty online: střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory: střední

Čtení: Čtení vět

Čtení delších vět

Básničky a písničky

Slova ve větách: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence