Párové hlásky jsou b/p, d-t, ď/ť, g/k, h/ch, v/f, z/s, ž/š. První z dvojice je vždy hláska znělá, druhé hláska neznělá.

S párovými hláskami jsou pravopisné potíže, které pramení z toho, že je vyslovujeme podobně a někdy dokonce i jinak, než píšeme. Například ve slově lev vyslovujeme na konci f.

Největší potíže dělá rozlišování hlásek s/z. Pro tyto hlásky stojí za to rozebrat detailně dva případy:

Pro ostatní případy psaní párových hlásek pak používáme společnou metodu: pomůžeme si jiným tvarem slova nebo slovem příbuzným.

Psaní s/z na začátku slova

Přejít ke cvičením na toto téma »

Psaní s/z na začátku slova je náročné, protože nejde poznat podle výslovnosti. Řídí se několika pravidly, které bohužel obsahují řadu výjimek.

Písmeno S v předponě

Předponu s-/se- píšeme ve slovech vyjadřujících:

 • směřování dohromady: shrabat, sloučit, sbalit, spojit
 • směřování shora dolů: sjet, scházet, sletět, shodit
 • směřování z povrchu pryč: smýt, setřít, smazat, sfouknout
 • zmenšení objemu až zánik: shořet, shnít, sražené tričko

Dále píšeme předponu s-/se- v několika ustálených případech, které si musíme zapamatovat, například skončit, slevit, spasit, spáchat, stvořit, shnít, sdělit, stěžovat si, schovat se.

Písmeno Z v předponě

Předponu z-/ze- píšeme zejména v případech s významem:

 • dokončení děje: zničit, zblednout, zlomit, zrušit, zbourat
 • změny stavu: zhubnout, zpřísnit, zocelit, zviditelnit

Dále píšeme předponu z-/ze- v několika ustálených případech, například zkoumat, zpívat, zpytovat, zhostit se, zpověď.

Předponu vz-/vze- píšeme ve slovech vyjadřujících:

 • směřování vzhůru: vzlétnout, vztyčit, vzplanout
 • směřování proti něčemu nebo vůči někomu: vzpoura, vzbouřit se, vztáhnout ruku, vztah

Změna významu

Některá slova lze lze psát s předponou s i z, ale pokaždé mají jiný význam:

smazat (tabuli) zmazat (ušpinit se)
sbít (bednu dohromady) zbít (někomu ublížit)
směnit (vyměnit) změnit (stát se jiným)
svolat (skupinu dohromady) zvolat (nahlas vykřiknout)
svolit (dát souhlas) zvolit (vybrat z nabídky)
slézt (dostat se dolů) zlézt (zdolat lezením)
shlédnout (dívat se shora dolů, třeba z kopce) zhlédnout (spatřit něco, třeba film)

Další těžké příklady

 • zjednat pořádek
 • zplakat nad výdělkem
 • zedřený prací
 • scelená rána
 • zplihlý
 • zprostit obžaloby

Předložka z se pojí vždy s 2. pádem:

 • vstal z postele,
 • jak z toho ven,
 • vyšel z budovy,
 • vystoupil z autobusu,
 • uspokojení z úspěchu.

Předložka s se pojí se 7. pádem:

 • matka s dítětem,
 • sudy s vínem,
 • koláč s ořechy,
 • pán s knírem.

Výjimečně (a spíše zastarale) můžeme použít předložku s dohromady s 2. pádem, pokud chceme zdůraznit směr z povrchu pryč nebo po povrchu dolů, například sundat se skříně.

Speciální případy, ve kterých se často chybuje, tvoří spojení kdo s koho a být s to, ve kterých se zachovala historická vazba předložky s se 4. pádem.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Přejít ke cvičením na toto téma »

Potřebujeme-li se rozhodnout mezi dvojicemi souhlásek, pomůžeme si jiným tvarem slova nebo slovem příbuzným. Párové souhlásky jsou:

 • p – b: dub (bez dubu), slib (bez slibu), střep (střepy),
 • t – d: oběd (k obědu), hladký kámen (hlaďoučký), svatba (hodně svateb),
 • ť – ď: pojď (půjdu), paměť (bez paměti),
 • v – f: lev (bez lva), krev (hodně krve), fotograf (bez fotografa),
 • s – z: blízká ves (blizoučká), prosba (prosím), schůzka (hodně schůzek),
 • š – ž: tužka (hodně tužek), flaška (hodně flašek), položte (položím),
 • h – ch: hroch (bez hrocha), lehký (lehoučký), nehty (nehet).

Báseň pro zpestření

Ukrutně zuřil na psa lev,
že v jeho jméně napsal eF,
a vynadal mu při kafi:
Copak se, tupče, říká „lfi“?
(E. Frynta)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence