Úvod

Předponu s-/se- píšeme ve slovech vyjadřujících směřování:

 • směřování dohromady: shrabat, sloučit, sbalit, spojit,
 • směřování shora dolů: sjet, scházet, sletět, shodit,
 • směřování z povrchu pryč: smýt, setřít, smazat, sfouknout.

Dále píšeme předponu s-/se- v několika ustálených případech, které si musíme zapamatovat, například skončit, slevit, spasit, spáchat, stvořit, shnít, sdělit, stěžovat si, schovat se.

Předponu z-/ze- píšeme zejména v případech s významem:

 • dokončení děje: zničit, zblednout, zlomit, zrušit, zbourat,
 • změny stavu: zhubnout, zpřísnit, zocelit, zviditelnit.

Dále píšeme předponu z-/ze- v několika ustálených případech, například zkoumat, zpívat, zpytovat, zhostit se, zpověď.

Nejzáludnější jsou slova, která lze psát s předponou s i z, ale pokaždé mají jiný význam:

smazat (tabuli)

zmazat (ušpinit se)

sbít (bednu dohromady)

zbít (někomu ublížit)

směnit (vyměnit)

změnit (stát se jiným)

svolat (skupinu dohromady)

zvolat (nahlas vykřiknout)

svolit (dát souhlas)

zvolit (vybrat z nabídky)

slézt (dostat se dolů)

zlézt (zdolat lezením)

shlédnout (dívat se shora dolů, třeba z kopce)

zhlédnout (spatřit něco, třeba film)

Další těžké příklady:

 • zjednat pořádek,
 • zplakat nad výdělkem,
 • zedřený prací,
 • scelená rána,
 • zplihlý,
 • zprostit obžaloby.

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní s/z na začátku slova   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Psaní s/z na začátku slova   


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Psaní s/z na začátku slova   


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Psaní s/z na začátku slova
1
2
3
4
5
6
7
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM