Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...


Nadřazené téma: Párové hlásky

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Potřebujeme-li se rozhodnout mezi dvojicemi souhlásek, pomůžeme si jiným tvarem slova nebo slovem příbuzným. Párové souhlásky jsou:

  • p – b: dub (bez dubu), slib (bez slibu), střep (střepy),
  • t – d: oběd (k obědu), hladký kámen (hlaďoučký), svatba (hodně svateb),
  • ť – ď: pojď (půjdu), paměť (bez paměti),
  • v – f: lev (bez lva), krev (hodně krve), fotograf (bez fotografa),
  • s – z: blízká ves (blizoučká), prosba (prosím), schůzka (hodně schůzek),
  • š – ž: tužka (hodně tužek), flaška (hodně flašek), položte (položím),
  • h – ch: hroch (bez hrocha), lehký (lehoučký), nehty (nehet).

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM