Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Přejít ke cvičením na toto téma »

Procvičování správného psaní velkých písmen je rozsáhlé téma, které máme pro přehlednost rozdělené do více sekcí. V této se sekci se zaměřujeme na slova související s lidmi, organizacemi a s časovými obdobími. Další skupina se pak zaměřuje na místa.

téma příklady
Lidé, jména Jana, Maková panenka, prezident, Božena Němcová, Duch svatý
Národy, skupiny osob Habsburkové, Němka, Pražan, indián, katolík, lidovec
Instituce, organizace Evropská unie, Střední průmyslová škola Třebíč, policie, hotel Bílá lilie
Dny, období, události Velikonoce, Štědký den, čtvrtek, první světová válka

Velká písmena: lidé, jména

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • jména osob a domácích mazlíčků: Jan Amos Komenský, Bětka, Božena Němcová, Karel Čtvrtý (Karel IV.), pes Rexík, kočka Míca
 • přezdívky: Učitel národů, Filip IV. Sličný, Lucka přezdívaná Vlaštovka
 • jména náboženských a mytologických postav: Ježíš, Buddha, Alláh, Duch svatý, Panna Marie, svatý Vojtěch, Pallas Athéna, Zeus
 • jména pohádkových bytostí: Maková panenka, motýl Emanuel, kačer Donald, děd Vševěd, indián Kulový blesk
 • staré tradiční oslovení králů, církevních a jiných hodnostářů: Magnificence, Jeho Excelence, Vaše Veličenstvo, Ctihodnosti
 • přídavná jména přivlastňovací odvozená od jmen osob/mazlíčků: Pepův úkol, Marcelina práce, Kamilova čepice, Petřiny bačkory

S malým písmenem píšeme:

 • povolání: malíř, prezident, popelář, chirurg, student
 • funkce: generální ředitel, ministr zahraničí, státní zástupce
 • šlechtické tituly: kníže, hrabě, vévoda, král, korunní princ, car
 • pojmenování s přeneseným významem: Ten náš einstein zase něco vymyslel. Má alzheimera. Ty jsi ale matěj! Skočil trojitého salchowa.
 • přídavná jména utvořená od jmen osob pomocí přípony -ský, -ovský (a podobné): alžbětinská doba, viktoriánská Anglie, čapkovský styl psaní

Velká písmena: národy, skupiny osob

Přejít ke cvičením na toto téma »

Velké písmeno

 • názvy rodů
  Habsburkové, Stuartovci, rodina Makovských, Drahošovi, Lucemburkové, Slavníkovci
 • příslušníci národnosti
  Němec, Čech, Australanka, Britové, Peruánec, Francouzka
 • obyvatelé měst/krajů/zemí/světadílů či jejich částí
  Ostravan, Pražan, Brňáci, Slezané, Moravané, Polabané, Litoměřičtí, Českobudějovičtí, Evropanka, Asiat, Američané, Středočeši, Jihoevropané.

Malé písmeno

 • příslušníci antropologických skupin
  černoch, běloch, rudoch, mulat, indián
 • příslušníci náboženských vyznání a mnišských řádů
  katolička, muslim, žid, svědek Jehovův, františkán, karmelitán, hinduista
 • členové politických stran, zájmových nebo názorových skupin
  lidovci, ekologičtí aktivisté, sociální demokrat, sparťan, slávisté, sokol, orlové, trampové, pravičák, husita, fašisté, skautka, rover, hippie.

Záludné případy

 • Eskymák se píše s velkým písmenem (na rozdíl třeba od indiána).
 • U slov s předponami „pro-“, „ne-“, „ultra-“ se psaní velkého písmena řídí podle základového slova.
  Evropan s velkým E, proto Proevropan s velkým P, ale komunista s malým k, proto ultrakomunista s malým u.

Velká písmena: instituce, organizace

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • oficiální názvy úřadů a institucí: Evropská unie, Evropský parlament, Parlament ČR, Strana zelených, Národní knihovna, Magistrát hlavního města Prahy
 • oficiální názvy velvyslanectví, které zní vždy Velvyslanectví + oficiální název státu: Velvyslanectví Polské republiky, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
 • oficiální názvy ministerstev: Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo vnitra
 • oficiální názvy škol a fakult: Střední průmyslová škola Třebíč, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • názvy hotelů a restaurací: hotel Modrá hvězda, penzion U Beránků
 • oficiální názvy divadel: Mahenovo divadlo, Divadlo Ungelt, Divadlo na Vinohradech, Divadlo v Celetné, Dejvické divadlo

U víceslovných názvů hotelů, restaurací či divadel platí, že pokud název obsahuje předložku + další slova, píše se s velkým písmenem předložka i slovo po ní následující: restaurace Pod Lampou, hotel U Hladového pocestného.

Mnohdy je nutné si dohledat, jak zní oficiální název (např. u nakladatelství, divadel).

S malým písmenem se píší:

 • obecné názvy institucí a orgánů: policie, gymnázium
 • obecné názvy restaurace, hotel, divadlo, pokud nejsou součástí oficiálního názvu: hotel Bílá lilie, restaurace Pod Kopcem
 • neoficiální názvy velvyslanectví: francouzské velvyslanectví, slovenská ambasáda, portugalská ambasáda, španělské velvyslanectví
 • obecná označení škol a fakult: teologická fakulta, přírodovědecká fakulta, střední škola, ekonomka, učiliště.

Pozor, některá obecná pojmenování se mohou používat i jako součást oficiálního názvu. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen:

 • policie vs. Policie ČR
 • armáda vs. Armáda ČR
 • ministerstvo financí (zde jde o to, čím se ministerstvo zabývá) vs. Ministerstvo financí (zde jde o oficiální název)
 • obecní úřad vs. Obecní úřad Malá Víska
 • základní škola vs. Základní škola Kadaň
 • filozofická fakulta (jde o druh/zaměření fakulty) vs. Filozofická fakulta Univerzity Palackého (jde o konkrétní fakultu).

Velká písmena: dny, období, události

Přejít ke cvičením na toto téma »

S velkým písmenem píšeme:

 • názvy (státních) svátků a významných dnů: Vánoce, Velikonoce, Štědrý den, Památka zesnulých, Den dětí, Den české státnosti, Mezinárodní den žen, Den díkůvzdání
 • některé další významné dějinné události (pro ty ale jednotné pravidlo neexistuje): Velká francouzská revoluce, Květnová revoluce.

S malým písmenem píšeme:

 • názvy období: podzim, advent, velikonoční svátky, masopust, babí léto
 • názvy dní: pondělí, neděle, státní svátek, sabat
 • názvy měsíců: leden, březen, září, ramadán
 • války: napoleonské války, první světová válka, válka růží, stoletá válka
 • obrazně pojmenované události a historické skutečnosti: sametová revoluce, pražské jaro (1968), železná opona
 • některé další dějinné události: první republika (ČSR), národní obrození, mnichovská dohoda, vestfálský mír.

Pozor, v některých spojeních velké písmeno mění význam. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen:

 • nový rok (ve významu celý rok) vs. Nový rok (1. ledna)
 • pražské jaro (události na jaře 1968) vs. Pražské jaro (každoročně pořádaný hudební festival).
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence