';

Velká písmena: národy, skupiny osob

« Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaRozřazovačka

S velkým písmenem píšeme:

  • názvy rodů,
  • příslušníci národnosti,
  • obyvatelé měst/krajů/zemí/světadílů.

S malým písmenem píšeme:

  • příslušníci antropologických skupin (černoch, běloch),
  • příslušníci náboženských vyznání (katolík),
  • členové politických stran (lidovec), zájmových nebo názorových skupin (husita, skaut).

Doplňovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení pravopisu. Do zadání s vynechanou částí textu doplňujete jednu ze dvou nabízených možností.

Velká písmena: národy, skupiny osob   

Rozřazovačka

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno nebo sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Velká písmena: národy, skupiny osob   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM