';

Velká písmena: lidé, jména


Nadřazené téma:« Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Jak si chcete téma procvičit?

RozřazovačkaDoplňovačka

S velkým písmenem píšeme: jména osob, přezdívky, náboženských a mytologických postav, jména pohádkových bytostí.

S malým písmenem jsou: povolání, funkce, šlechtické tituly, pojmenování s přeneseným významem (příklad: Ten náš einstein zase něco vymyslel.).

Velké písmeno píšeme v přídavných jménech tvořených příponami -ův (-ova, -ovo), -in (-ina, -ino).

Malé písmeno píšeme v přídavných jménech utvořených od osobních jmen pomocí přípony -ský, -ovský (a podobné).


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Velká písmena: lidé, jména   

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Velká písmena: lidé, jména   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM