Český jazyk: 2. třída (2. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní dě, tě, ně

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Části těla

Školní a kancelářské pomůcky

Dům, části domu, nábytek

Čtení: Čtení slov

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Čtení: dlouhá slova, velká písmena

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Čtení: dlouhá slova, malá písmena

Čtení slov: malá písmena mix

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence