Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

ř_zek
straš_dlo
t_sk
oh_bat se
k_tara
kr_sa

Měkké a tvrdé souhlásky

hokej_sta

iy

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vkladní kní_ka

šž

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Délka samohlásek: u/ú/ů

_činná pomoc

ůú

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Gandalf zmlkl a zavřel oči.

Podstatné jméno

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Určování souhlásek a samohlásek

mák

SouhláskaSamohláska

Dělení slov na slabiky

Dělení slov na slabiky

rytíř

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Oznamovací, tázací, přací

Mám hlad.

OznamovacíTázacíPřací
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat