Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: základy

Délka samohlásek: u/ú/ů

Slovní druhy: Podstatná jména

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Sport

Jídlo a vaření

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: malá písmena

Čtení: Čtení vět

Krátké věty psané velkými písmeny

Čtení vět jednoduchých

Čtení delších vět

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence