Český jazyk: 2. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Vyjmenovaná slova po B

přihlásit se k trvalému pob_tu

yi

Vyjmenovaná slova po P

odp_kat

yi

Vyjmenovaná slova po S

měl vlasy s_vé barvy (šedivé)

iy

Vyjmenovaná slova po M

keram_ka

yi

Shoda přísudku s podmětem

Kanci rozryl_ planinu.

iy

Dělení slov na slabiky

krokodýl

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Indicie zvířata

zajícpesbrkhusa
velrybastrakadomečekgorila
pokušitelhadvěrnostzlodějka
začátečníkšnekJonášbodyguard

Určování slovních druhů

SpojkysedmČíslovky
Podstatné jm.kopretinaona
arůstkrásná
SlovesaZájmenaPřídavné jm.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

o_čí sýr

vf

Vyjmenovaná slova po V

v_řešil matematickou úlohu

iy

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SpojkyCitoslovce
strojvůdcea takbacha

Určování souhlásek a samohlásek

struhadlo

SouhláskaSamohláskaSlabikotvorné R a L

Vyjmenovaná slova po L

vysl_šet

iy

Věta hlavní

Na záchodě vzal kus toaletního papíru, na který napsal několik slov.

Věta hlavní

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Slova souznačná (synonyma)

odvážnýlekcekřenit se
dřímatspátpryž
smát segumasmělý
hodinadívkaholka

Měkké a tvrdé souhlásky

k_slík

iy

Oznamovací, tázací, přací

Ať prší!

OznamovacíTázacíPřací

Délka samohlásek: u/ú/ů

v_ně

ůú

Vyjmenovaná slova po Z

ciz_nci

yi

Slova protikladná (antonyma)

lhátzapnoutmluvit pravdu
nocšetrnýlítost
radostvýchodmarnotratný
vypnoutvchodden

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM