Podobně znějící: Psaní ě

Psaní dě, tě, ně

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: jmenné číslo

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: mix

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: malá písmena

Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence