Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy


Čárky ve větě jednoduché Větné členy obecně

Cvičení

Čárky

Výrazy řazené za sebou coby výčet oddělujeme čárkami. Čárka se mezi větnými členy nepíše, pokud jsou spojeny spojkou a, i, nebo, či v poměru slučovacím. V ostatních případech se čárkou oddělují.

Příklady:

  • Šel přes lesy, doly, hory a potoky.
  • Markéta, Broňa, Lucie a Michal jeli na výlet.
  • Maminka, jakož i tatínek se usmívají.
  • Malý, ale hezký park.

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat