Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy


Nadřazené téma: Věta jednoduchá

Předcházející téma: Větné členy obecně

Ke cvičením ↓

Výrazy řazené za sebou coby výčet oddělujeme čárkami. Čárka se mezi větnými členy nepíše, pokud jsou spojeny spojkou a, i, nebo, či v poměru slučovacím. V ostatních případech se čárkou oddělují.

Příklady:

  • Šel přes lesy, doly, hory a potoky.
  • Markéta, Broňa, Lucie a Michal jeli na výlet.
  • Maminka, jakož i tatínek se usmívají.
  • Malý, ale hezký park.

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM