';

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek


« Věta jednoduchá

Přívlastek: Čárkou se odděluje, pokud jde o přívlastek volný (nezužuje význam podstatného jména, spíše dovysvětluje a může se vynechat, aniž se změní smysl věty). Čárkou se neodděluje přívlastek těsný (zužuje nebo specifikuje význam podstatného jména, pokud by se vynechal, změnil by se smysl věty).

Přístavek: Jeho funkcí je pojmenovat jinak totéž co předchozí či následující větný člen. Čárkou se odděluje podle toho, kde se ve větě nachází. Pokud je v pozici před daným větným členem, čárkou se neodděluje. Pokud je v pozici za daným větným členem, čárkou se odděluje.

Příklady:

  • Čas určený k vypracování testu vypršel. (přívlastek těsný)
  • Čas, vyměřený s naprostou přesností, vypršel. (přívlastek volný)
  • Paní ředitelka Marcela Velící se rozzlobila. (přístavek před)
  • Marcela Velící, paní ředitelka, se rozzlobila. (přístavek za)

Čárky

Správné psaní čárek ve větách není jednoduché. Nabízíme cvičení speciálně na procvičení čárek: do zadané věty máte doplnit čárky právě na ta místa, kam patří. Nabízíme 600 zadání roztříděných podle pravopisných jevů a obtížnosti.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM