Příslovce: druhy


Nadřazené téma: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Předcházející téma: Určování příslovcí

Jak si chcete téma procvičit?

RozřazovačkaTetris
  • Příslovce místa odpovídá na otázky: kde?, kam?, odkud?
  • Příslovce času odpovídá na otázky: kdy?, odkdy?, dokdy?
  • Příslovce způsobu odpovídá na otázku: jak?
  • Příslovce příčiny odpovídá na otázku: proč?
  • Příslovce míry odpovídá na otázky: do jaké míry?, jak moc?

 

 


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Příslovce: druhy   


Ukázka

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Příslovce: druhy
1
2
3
4
5
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM