Příslovce místa odpovídá na otázky KDE? KAM? ODKUD?

  • příklady: nahoře, tady, vpravo

Příslovce času odpovídá na otázky KDY? ODKDY? DOKDY?

  • příklady: ráno, dopoledne, teď

Příslovce způsobu odpovídá na otázku JAK?

  • příklady: špatně, dobře, pomalu

Příslovce příčiny odpovídá na otázku PROČ?

  • příklady: proto, úmyslně

Příslovce míry odpovídá na otázky DO JAKÉ MÍRY? JAK MOC?

  • příklady: velmi, málo, hodně, zcela, úplně

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Druhy příslovcí   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Druhy příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat