Úvod

Pro příslovečné určení platí:

 • Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.
 • Ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Proč? Za jakým účelem? Z jaké příčiny? Za jakých podmínek? atd. (V létě na stromě rostla jablka. Kdy na stromě rostla jablka? V létě. Kde rostla v létě jablka? Na stromě.)

Druhy příslovečného určení (PU):

 1. PU místa
  • Ptáme se na něj: Kde? Odkud? Kudy? Kam?
  • Př.: Pes vlezl do boudy. Kam vlezl pes? Do boudy.
 2. PU času
  • Ptáme se na něj: Kdy? Odky? Dokdy? Jak často? Jak dlouho?
  • Př.: Včera jsem přišla pozdě. Kdy jsem přišla pozdě? Včera.
 3. PU způsobu
  • Ptáme se na něj: Jak? Jakým způsobem?
  • Př.: Vypadalo to hezky. Jak to vypadalo? Hezky.
 4. PU míry
  • Ptáme se na něj: Do jaké míry? Jak moc? Nakolik?
  • Př.: Vypadalo to docela hezky. Jak moc hezky to vypadalo? Docela.
 5. PU příčiny
  • Ptáme se na něj: Z jaké příčiny? Proč?
  • Př.: Kvůli dešti nešli na výlet. Proč nešli na výlet? Kvůli dešti.
 6. PU účelu
  • Ptáme se na něj: Za jakým účelem?
  • Př.: Připili si na zdraví. Za jakým účelem? Na zdraví (aby byli zdraví).
 7. PU podmínky
  • Ptáme se na něj: Za jakých podmínek?
  • Př.: Za deště nikam nepůjdu. Za jakých podmínek nikam nepůjdu? Za deště.
 8. PU přípustky
  • Ptáme se na něj: I přes co? Navzdory čemu?
  • Př.: Navzdory dešti šli ven. Navzdory čemu šli ven? Navzdory dešti.

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Příslovečné určení   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM