Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení.

Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce.

Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Příslovce odvozená od přídavných jmen můžeme stupňovat:

 1. základní stupeň (krásně)
 2. vyšší nebo nižší míra vlastnosti (krásněji)
 3. nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (nejkrásněji)

Příslovce místa odpovídá na otázky KDE? KAM? ODKUD?

 • příklady: nahoře, tady, vpravo

Příslovce času odpovídá na otázky KDY? ODKDY? DOKDY?

 • příklady: ráno, dopoledne, teď

Příslovce způsobu odpovídá na otázku JAK?

 • příklady: špatně, dobře, pomalu

Příslovce příčiny odpovídá na otázku PROČ?

 • příklady: proto, úmyslně

Příslovce míry odpovídá na otázky DO JAKÉ MÍRY? JAK MOC?

 • příklady: velmi, málo, hodně, zcela, úplně

Stupňování příslovcí

Přejít ke cvičením na toto téma »

U některých příslovcí rozlišujeme (podobně jako u přídavných jmen) 3 stupně:

 • 1. stupeň: základní míra vlastnosti (mladě, červeně, krásně),
 • 2. stupeň: vyšší nebo nižší míra vlastnosti (mlaději, červeněji, krásněji),
 • 3. stupeň: nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (nejmlaději, nejčerveněji, nejkrásněji).

Nejčastěji užívaná příslovce tvoří 2. a 3. stupeň nepravidelně, viz příklady:

 • dobře – lépe – nejlépe,
 • špatně – hůř/hůře – nejhůř/nejhůře,
 • málo – méně – nejméně,
 • hodně – víc/více – nejvíc/nejvíce,
 • těžko/těžce – tíž/tíže – nejtíž/nejtíže,
 • snadno – snáz/snáze/snadněji – nejsnáz/nejsnáze/nejsnadněji, atd.

V ostatních případech tvoříme 2. stupeň pomocí přípony -eji/-ěji (hladčeji, krásněji, pomaleji) a 3. stupeň tvoříme pouze přidáním předpony nej- před tvar 2. stupně (nejhladčeji, nejkrásněji, nejpomaleji).

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence