Skloňování zájmen


Zájmena

Podtémata
Skloňování zájmen týž, tentýž
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Mě/mně (zájmeno já) Více 

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Mě/mně (zájmeno já)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Skloňování zájmena jenž


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Skloňování zájmen
Mě/mně (zájmeno já)   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat