';

Mě/mně (zájmeno já)

« Psaní ě

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaRozřazovačka

Při skloňování zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně.

1. pád

Vašek

2. pád

, mne

Vaška

3. pád

mně, mi

Vaškovi

4. pád

, mne

Vaška

6. pád

o mně

o Vaškovi

7. pád

mnou

Vaškem

K této pomůcce máme připraveno i zajímavé video:


Doplňovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení pravopisu. Do zadání s vynechanou částí textu doplňujete jednu ze dvou nabízených možností.

Mě/mně (zájmeno já)   

Rozřazovačka

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno nebo sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Mě/mně (zájmeno já)     Nový obsah

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM