Úvod

Při skloňování zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně.

1. pád

Vašek

2. pád

, mne

Vaška

3. pád

mně, mi

Vaškovi

4. pád

, mne

Vaška

6. pád

o mně

o Vaškovi

7. pád

mnou

Vaškem

K této pomůcce máme připraveno i zajímavé video:

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Mě/mně (zájmeno já)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Mě/mně (zájmeno já)   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM