Při skloňování zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně.

1. pád

Vašek

2. pád

, mne

Vaška

3. pád

mně, mi

Vaškovi

4. pád

, mne

Vaška

6. pád

o mně

o Vaškovi

7. pád

mnou

Vaškem

K této pomůcce máme připraveno i zajímavé video:

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Mě/mně (zájmeno já)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Mě/mně (zájmeno já)   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat