Mě/mně (zájmeno já)

umime.to/BT4


Stáhnout QR kód

Nadřazené Podobně znějící » Psaní ě » Mě/mně (zájmeno já)
Předcházející Podstatná jména: pády
Navazující Psaní mě/mně ve slově

Při skloňování zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně.

1. pád Vašek
2. pád , mne Vaška
3. pád mně, mi Vaškovi
4. pád , mne Vaška
6. pád o mně o Vaškovi
7. pád mnou Vaškem

Příklady vět s 2. pádem (mě)

 • Šel tam bez .
 • Bušil do .
 • Kromě tam nikdo nebyl.
 • Běž ode dál.

Příklady vět s 3. pádem (mně)

 • Odpusť mně.
 • Mně je to jedno.
 • Věř mně.
 • Napiš mně dopis.
 • Pojď ke mně.

Příklady vět se 4. pádem (mě)

 • Přepadli .
 • Nevšiml si .
 • Nebaví to.
 • ráda.
 • Srazilo auto.

Příklady vět s 6. pádem (mně)

 • Mluvili o mně.
 • Co si o mně myslíš?
 • Dorazil až po mně.
 • Co po mně zůstane?

Video vysvětlení



    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Mě/mně (zájmeno já)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Mě/mně (zájmeno já)   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence