Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují.

Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zájmena
Druhy zájmen   
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   
Mě/mně (zájmeno já)   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Zájmena
Druhy zájmen   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen ve větách
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Zájmena
Druhy zájmen   
Skloňování zájmen
Mě/mně (zájmeno já)   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Zájmena
Zájmena: mix


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Zájmena
Určování zájmen


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Zájmena
      Určování zájmen
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Zájmena
      Druhy zájmen
1
2
3
4
5
6
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence