';

Zájmena: druhy

« Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Jak si chcete téma procvičit?

RozřazovačkaTetris

Zájmena dělíme podle významu a funkce na:

  • Zájmena osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se.
  • Zájmena přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj.
  • Zájmena ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.
  • Zájmena tázací: kdo, co, který, jaký, čí.
  • Zájmena vztažná: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.
  • Zájmena neurčitá: někdo, leckdo, ledakdo, málokdo, kdosi, kdokoli, každý všechen... (Místo „kdo“ v uvedených zájmenech se může objevit kterékoli z tázacích zájmen. Vzniknou pak tedy složeniny jako: kterýkoli, ledaco, čísi...).
  • Zájmena záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný.

Rozřazovačka

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno nebo sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Zájmena: druhy   

Tetris

Tetris je pravopisná hra inpirovaná známou počítačovou hrou. Dostanete pravidelný příděl padajících slov, která musíte hbitě řadit do správných sloupečků. Když uspějete, postoupíte do dalšího levelu, který je rychlejší a zákeřnější. Kam až se probojujete?

Zájmena: druhy (1. úroveň)
1
2
3
4
5
6
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM