Poměry mezi hlavními větami

umime.to/BX7


Stáhnout QR kód

Nadřazené Stavba vět
Předcházející Věta hlavní
Navazující Čárky před a, neboČárky v souvětí souřadnémPoměry vedlejších vět

V souvětí souřadném (obsahuje alespoň 2 věty hlavní) mohou věty hlavní vstupovat do různých významových vztahů neboli poměrů. K určení významového poměru mezi větami nám pomůže spojka a uvědomění si, zda se informace ve větách navzájem dolňují, jedna stupňuje druhou, jedna druhé odporuje atd. Určení poměru vět je důležité mimo jiné pro správné psaní čárek.

1. poměr slučovací

 • Obsah vět na sebe volně navazuje. Jde o spojení dvou a více informací.
 • Obvyklé spojovací výrazy: a, i, ani, nebo, také, rovněž, též.
 • Přijel autobus a já jsem do něj nastoupil. Seděl ani nedutal.

2. poměr odporovací

 • Informace v jedné větě odporuje informaci ve větě druhé.
 • Obvyklé spojovací výrazy: ale, avšak, však, jenže, jenomže, nýbrž, naopak.
 • Autobus přijel, ale já jsem do něj nenastoupil. Čekal jsem na Pepu, jenomže on nepřišel.

3. poměr vylučovací

 • Informace ve větách se navzájem vylučují.
 • Obvyklé spojovací výrazy: nebo, anebo, či, buď – buď, buď – nebo.
 • Buď se přiznáš sám, nebo to na tebe řeknu.

4. poměr stupňovací

 • Druhá věta stupňuje, zesiluje informaci v první větě.
 • Obvyklé spojovací výrazy: i, dokonce, dokonce i, dokonce ani, ba, ba i, nejen – i, nejen – ani, nejen – ale i.
 • Měla nejen zlomený kotník, ale pochroumala si i ruku a žebra. Musela ležet v nemocnici, dokonce ani nemohla slézt z postele.

5. poměr příčinný (důvodový)

 • Druhá věta vysvětluje příčinu děje věty první.
 • Obvyklé spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž, však také.
 • Ráno přišel pozdě do školy, nezazvonil mu totiž budík. Nevyčítej mu to, vždyť za nic nemůže.

6. poměr důsledkový

 • Druhá věta vyjadřuje důsledek, dopad nebo vliv děje první věty.
 • Obvyklé spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, tudíž, a tak.
 • Úkol splnil, mohl si tudíž dát přestávku. Už se k nám nevešli do auta, museli tedy na místo dojet vlakem.

    

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Poměry mezi hlavními větami   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence