Předpona a kořen: zdvojené hlásky


Pravopis odvozený od stavby slova Určování předpony

Cvičení

Doplňovačka
  • Jako první si určíme kořen slova a předponu.
  • Zdvojit musíme, pokud předpona končí na stejné písmeno, jakým začíná kořen slova (rozzuřit, oddělit, bezzubý).
  • Pokud písmeno nezdvojíme, může se změnit význam slova (nejasnější = méně jasné vs. nejjasnější = nejvíc jasné).

Chytáky a těžké příklady:

  • EU je stále nejednotnější (čím dál méně jednotná).
  • leccos si myslet (podobně jako leckdo, lecjaký)
  • nejedovaté látky (nejsou jedovaté)
  • žádná práce není podružná
  • poddolovaný terén

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Předpona a kořen: zdvojené hlásky   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat