';

Psaní n/nn


Nadřazené téma: « Zdvojené hlásky


Dvě n se píšou u přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od podstatných jmen, jejichž kořen končí na n nebo ň a ve slovech od nich odvozených: den - den, okno - oken, holeň - holen, cena - cen, cennost, …

Jedno n se píše u přídavných jmen odvozených příponou -í od jmen pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na -n: havraní, kuní, sloní.

Jedno n se píše ve slovech odvozených příponamy -ík, -ice, -ina, -ěný:

  • -ík: ceník, deník,
  • -ice: vinice, okenice,
  • -ina: pevnina, hodina,
  • -ěný: vlněný, hliněný, skleněný.

Chytáky a těžké příklady:

  • ranní noviny, ale raný (ve smyslu časný)
  • vina, vinen, vinný,
  • no, vinný hrozen, vinice,
  • panna, panenka,
  • Anna, Anička,
  • Jablonné nad Orlicí.

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Psaní n/nn   

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Psaní n/nn   

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní n/nn   

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Psaní n/nn
1
2
3
4
5
Spustit

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM