Psaní n/nn


Nadřazené téma: « Zdvojené hlásky

Předcházející téma:« Předpona, kořen, přípona, koncovka


Dvě n se píšou u přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od podstatných jmen, jejichž kořen končí na n nebo ň a ve slovech od nich odvozených: den - den, okno - oken, holeň - holen, cena - cen, cennost, …

Jedno n se píše u přídavných jmen odvozených příponou -í od jmen pojmenovávajících zvířata, jejichž kořen končí na -n: havraní, kuní, sloní.

Jedno n se píše ve slovech odvozených příponamy -ík, -ice, -ina, -ěný:

  • -ík: ceník, deník,
  • -ice: vinice, okenice,
  • -ina: pevnina, hodina,
  • -ěný: vlněný, hliněný, skleněný.

Chytáky a těžké příklady:

  • ranní noviny, ale raný (ve smyslu časný)
  • vina, vinen, vinný,
  • no, vinný hrozen, vinice,
  • panna, panenka,
  • Anna, Anička,
  • Jablonné nad Orlicí.

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Psaní n/nn   

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Psaní n/nn   

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní n/nn   

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Psaní n/nn
1
2
3
4
5
Spustit

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Psaní n/nn   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Psaní n/nn   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM