Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené


Pravopis odvozený od stavby slova Předpona, kořen, přípona, koncovka

Cvičení

Doplňovačka

Pro hláskovou změnu a zdvojování souhlásek na hranici kořene a předpony neexistuje jedno obecné pravidlo. Záleží na tom, o které slovo se zrovna jedná. Vždy ale můžeme zkusit vyjít z následujících kategorií:

Vystupňované přídavné jméno vs. sloveso v přítomném čase

 • Tvary 2. stupně přídavného jména a slovesa v přítomném čase se často liší právě zdvojením písmena u přídavného jména.
  • Můj svetr je sušší než tvůj. vs. Martina suší prádlo.
 • Končí- li kořen přídavného jména v základním tvaru na -ch, -s:
  • ch se mění na š + -šísuchý, sušší, nejsušší
  • s se mění na š + -šívysoký, vyšší, nejvyšší

2. stupeň přídavných jmen: Kdy psát -š- a kdy -č-?

 • Písmeno -š- píšeme ve většině případů.
 • Písmeno -č- píšeme pouze u malé skupiny přídavných jmen, které splňují obě následující kritéria: 1) mají právě 2 slabiky, 2) v základním tvaru jejich základ končí na -k-.
  • hebký – hebčí, tenký – tenčí, měkký – měkčí

Zdvojování souhlásky v 6. pádu přivlastňovacích přídavných jmen: Pokud jsou v názvu osoby/bytosti, jíž přivlastňujeme, vedle sebe souhlásky -čk-, dochází ke zdvojení.

 • tetička → tetiččino, kukačka → kukaččino/kukaččí, babička → babiččin

Pozor na rozdíly mezi slovy, které se liší pouze zdvojením písmene:

 • pece (na pečení) vs. v pecce (pecka)
 • raci (korýši) vs. racci (ptáci)
 • face (anglicky tvář) vs. facce (3. pád slova facka)

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat