Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

umime.to/BZ2


Stáhnout QR kód

Nadřazené Pravopis odvozený od stavby slova
Předcházející Předpona, kořen, přípona, koncovka

Cvičení

Rozhodovačka

Pro hláskovou změnu a zdvojování souhlásek na hranici kořene a předpony neexistuje jedno obecné pravidlo. Záleží na tom, o které slovo se zrovna jedná. Vždy ale můžeme zkusit vyjít z následujících kategorií:

Vystupňované přídavné jméno vs. sloveso v přítomném čase

 • Tvary 2. stupně přídavného jména a slovesa v přítomném čase se často liší právě zdvojením písmena u přídavného jména.
  • Můj svetr je sušší než tvůj. vs. Martina suší prádlo.
 • Končí- li kořen přídavného jména v základním tvaru na -ch, -s, -z, -h:
  • ch se mění na š + -šísuchý, sušší, nejsušší
  • s se mění na š + -šívysoký, vyšší, nejvyšší
  • z se mění na ž + -šízký, nižší, nejnižší
  • h se mění na ž + -šídrahý, dražší, nejdražší

2. stupeň přídavných jmen: kdy psát -š- a kdy -č-?

 • Písmeno -š- píšeme ve většině případů.
 • Písmeno -č- píšeme pouze u malé skupiny přídavných jmen, které splňují obě následující kritéria: a) mají právě 2 slabiky, b) v základním tvaru jejich základ končí na -k-. Příklady: hebký – hebčí, tenký – tenčí, měkký – měkčí.

Zdvojování souhlásky v 6. pádu přivlastňovacích přídavných jmen:

 • Pokud jsou v názvu osoby/bytosti, jíž přivlastňujeme, vedle sebe souhlásky -čk-, dochází ke zdvojení.
 • Příklady: tetička → tetiččino, kukačka → kukaččino/kukaččí, babička → babiččin.

Zdvojování souhlásky v 1. osobě mn. čísla slovesa v rozkazovacím způsobu

 • Končí-li rozkazovací způsob slovesa 2. osoby jedn. čísla (ty) na -m, musíme ve tvaru 1. osoby množ. čísla (my) souhlásku zdvojit.
 • Příklady: uvědom si → uvědomme si, zlom → zlomme.

Pozor na rozdíly mezi slovy, které se liší pouze zdvojením písmene:

 • pece (na pečení) vs. v pecce (pecka)
 • raci (korýši) vs. racci (ptáci)
 • face (anglicky tvář) vs. facce (3. pád slova facka)

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence