Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené


Pravopis odvozený od stavby slova

Úvod

Pro hláskovou změnu a zdvojování souhlásek na hranici kořene a předpony neexistuje jedno obecné pravidlo. Záleží na tom, o které slovo se zrovna jedná. Vždy ale můžeme zkusit vyjít z následujících kategorií:

Vystupňované přídavné jméno vs. sloveso v přítomném čase?

 • Tvary 2. stupně přídavného jména a slovesa v přítomném čase se často liší právě zdvojením písmena u přídavného jména. (Můj svetr je sušší než tvůj. vs. Martina suší prádlo.)
 • Končí- li kořen přídavného jména v základním tvaru na -ch, -s:
  • ch se mění na š + -ší → suchý, sušší, nejsušší,
  • s se mění na š + -ší → vysoký, vyšší, nejvyšší.

2. stupeň přídavných jmen: kdy psát -š- a kdy -č-?

 • Písmeno -š- píšeme ve většině případů
 • Písmeno -č- píšeme pouze u malé skupiny přídavných jmen, které splňují obě následující kritéria:
  • mají právě 2 slabiky,
  • v základním tvaru jejich základ končí na -k-.
   • Př: hebký – hebčí, tenký – tenčí, měkký – měkčí.

Zdvojování souhlásky v 6. pádu přivlastňovacích přídavných jmen

 • Pokud jsou v názvu osoby/bytosti, jíž přivlastňujeme, vedle sebe souhlásky -čk-, dochází ke zdvojení:
  • Př. tetička → tetiččino, kukačka → kukaččino/kukaččí, babička → babiččin.

Pozor na rozdíly mezi slovy:

 • pece (na pečení) vs. v pecce (pecka)
 • face (anglicky tvář) vs. facce (3. pád slova facka)
 • raci (korýši) vs. racci (ptáci)

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM