Děkujeme za Vaše hodnocení.

Čárky v souvětí souřadném

umime.to/BVL


Stáhnout QR kód

Nadřazené Čárky a interpunkce » Čárky v souvětí » Čárky v souvětí souřadném
Předcházející Poměry mezi hlavními větami
Navazující Čárky v souvětí: věty vložené

Cvičení

Čárky

V souvětí souřadném čárka vždy odděluje jednotlivé věty (podmět + přísudek, podmět + přísudek...) a píše se před spojkou. Výjimku tvoří spojky a, i, nebo, či, před nimi se čárka nepíše, pokud jsou spojované věty v poměru slučovacím. Pokud jsou věty v jiném poměru, píše se čárka i před těmito spojkami. Mezi zdvojenými spojovacími výrazy (ani – ani, buď – nebo, jednak – jednak...) se čárka píše vždy.

Příklady:

  • Seděl na židli a smál se. (poměr slučovací)
  • Ráno nespěchal, a tak mu ujel autobus. (poměr důsledkový)
  • Buď to půjde po dobrém, nebo to půjde po zlém.

    

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky v souvětí souřadném   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence