Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší


Čárky v souvětí Čárky v souvětí souřadnémČárky v souvětí podřadném

Cvičení

Čárky

Je mnoho možností, jak a kam může být vedlejší věta vložena. Obecně platí, že se odděluje z obou stran čárkami.

Příklady:

  • Pes, který štěká, nekouše. (Jedna věta je roztržená a je do ní vložená věta jiná, která je z obou stran oddělena čárkami. – Věta řídící je: Pes nekouše. Vložená věta vedlejší je: který štěká.)
  • Seděl na židli, která neměla opěradlo, a koukal před sebe. (Věta vedlejší vložená mezi dvě věty hlavní.)
  • Protože slyšeli, že bude pršet, zůstali doma. (Věta vedlejší vložená mezi větu vedlejší a větu hlavní.)

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat