Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Čárky v souvětí


Čárky v souvětí

„Lékaři dobře vědí(,) že(,) když dojde k infarktu(,) a pacient přežije(,) srdce se dokáže z části opravit samo.“Z kolika vět se souvětí skládá?ze 3ze 4Spojka „že“ obvykle uvozuje vedlejší větu a píše se před ní čárka. Když se na ni zeptáme „Koho, co lékaři vědí?“, jaká bude odpověď?Že srdce se dokáže z části opravit samo.Že když dojde k infarktu.Ano, druhá vedlejší věta je roztržená a jsou do ní vložené 2 další věty. Co z toho vyplývý ohledně čárek?„...vědí, že když dojde... přežije, srdce se dokáže...“„...vědí, že, když dojde... přežije, srdce se dokáže...“Podle pravidel by se věty vložené měly oddělit z obou stran čárkami. Proč zde nenapíšete čárku před „když“?Když jsou 2 spojky vedle sebe, píšeme čárku jen před první z nich.Protože „že“ patří do vložené věty.Zbývá už vyřešit jen čárku před „a“ v úseku „když dojde k infarktu(,) a pacient přežije“. Spojuje „a“ věty vedlejší stejného druhu?anoneAno, „když dojde k infarktu(,) a (když) pacient přežije“. V jakém jsou tedy věty poměru?ve slučovacímve stupňovacímCo z toho vyplývá?Před „a“ bude čárka.Před „a“ čárka nebude.Který zápis je správný?„Lékaři dobře vědí, že, když dojde k infarktu a pacient přežije, srdce se dokáže z části opravit samo.“„Lékaři dobře vědí, že když dojde k infarktu a pacient přežije, srdce se dokáže z části opravit samo.“

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Čárky v souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném   
Čárky v souvětí: věty vložené   
Čárky v souvětí s více větami   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence