Koncovky mi/my/ma


Nadřazené téma: Psaní i/y v koncovkách

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

U podstatného jména rodu ženského je v 7. p. vždy měkká koncovka -emi, -ami, -mi, kdežto v rodě mužském neživotném je -my (př. drahokamy).

Koncovka -ma se dochovala jen u párových tělesných orgánů (oči, uši, ruce, nohy) a u číslovek dva, oba. Příklady:

  • Pes se jí pletl pod nohama.
  • Dítě tleskalo ručičkama.
  • Oběma směry.

Pokud nejde o párový tělesný orgán, ale o nohy u stolu, případně o ručičky u hodin je zakončením koncovka –ami, která odpovídá vzoru žena. Příklady:

  • Na hodinách byl ciferník s nevýraznými ručičkami.
  • Stůl se čtyřmi nohami.

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Koncovky mi/my/ma   


Ukázka

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Koncovky mi/my/ma   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Koncovky mi/my/ma   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM