Shoda přísudku s podmětem


Nadřazené téma: Psaní i/y v koncovkách

Předcházející téma: Podmět a přísudek

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyDoplňovačkaStřílečkaTýmovkaZávody

V přítomném čase píšeme vždy -I.

Tma zahalí krajinu. Podmětem věty je tma, která je ženského rodu, dle vzoru žena. Přesto zde píšeme měkké i, neb se jedná o přítomný čas. Tma (teď) zahalí krajinu.

V minulém čase píšeme:

 • -I, pokud je podmět rodu mužského životného,
 • -Y, pokud je rodu mužského neživotného,
 • -A, pokud je v množném čísle rodu středního,
 • -Y, pokud je rodu ženského (dítě, oko, ucho – v jednotném čísle jsou tato slova rodu středního, ale v čísle množném mají rod ženský – píšeme tvrdé y).

Pro určení správné koncovky postupujeme následovně:

1. Určíme podmět věty

 • Okolnosti i lidé se změnili. – okolnost
 • Tisíce obyvatel odcházely. – tisíc
 • Mikroby znečišťovaly koupelnu. – mikrob
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. - hejno

2. Určíme rod, ve kterém je podmět

Podmět musí být v jednotném čísle, pokud tomu tak není, musíme si ho nejdříve do jednotného čísla převést, poté si na podmět ukážeme ukazovacím zájmenem.

 • Okolnosti i lidé se změnili. – Ta okolnost.
 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc.
 • Mikroby znečišťovaly koupelnu. – Ten mikrob.
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. – To hejno.

Pozor

Pokud je podmět rodu mužského, musíme určit také jeho životnost.

 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc – neživotný
 • Mikroby znečišťovaly koupelnu. – Ten mikrob – neživotný

Některá podstatná jména mohou být životná i neživotná. Příklady:

 • Všechny činitele byly vyloučeny. Všichni činitelé se usnesli.
 • To byli moji koníčci. To byly moje koníčky.
 • Nosiče s daty byly poškozeny. Nosiči nákladů už byli unaveni.

3. Podle rodu podmětu napíšeme správnou koncovku

Několikanásobný podmět:

 1. Je-li ve větě více podmětů a alespoň jeden je rodu mužského životného, píšeme v minulém čase zpravidla měkké i. Klára, Tereza, Petra i Martin se pohupovali v rytmu hudby.
 2. Pokud ve větě není ani jeden podmět rodu mužského životného, píšeme tvrdé y, popřípadě a.

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Shoda přísudku s podmětem   


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Shoda přísudku s podmětem   


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Shoda přísudku s podmětem
1
2
3
4
Spustit

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Shoda přísudku s podmětem   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Shoda přísudku s podmětem   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM