Shoda přísudku s podmětem

umime.to/BT2


Stáhnout QR kód

Nadřazené Psaní i/y » Psaní i/y v koncovkách » Shoda přísudku s podmětem
Předcházející Podmět a přísudekSlovesný čas

Základní pravidla

V přítomném a budoucím čase píšeme vždy -I. Neřešíme rod podmětu.

 • Tma halí krajinu. Karel zabalí dárek.

V minulém čase píšeme:

 • -I, pokud je podmět rodu mužského životného,
 • -Y, pokud je rodu mužského neživotného,
 • -A, pokud je v množném čísle rodu středního,
 • -Y, pokud je rodu ženského.

Postup určení koncovky

1. Určíme podmět věty

 • Okolnosti se změnily. – okolnosti
 • Tisíce obyvatel odcházely. – tisíce
 • Psi štěkali. – psi
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. – hejna

2. Určíme rod, ve kterém je podmět

Podmět si řekneme v jednotném čísle, poté si na něj ukážeme ukazovacím zájmenem.

 • Okolnosti se změnily. – Ta okolnost. (rod ženský)
 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc. (rod mužský)
 • Psi štěkali. – Ten pes. (rod mužský)
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. – To hejno. (rod střední)

Pokud je podmět rodu mužského, musíme určit také jeho životnost.

 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc, vidím tisíc (tvar slova se nemění) – neživotný
 • Psi štěkali. – Ten pes, vidím psa (tvar slova se mění) – životný

3. Podle rodu podmětu napíšeme správnou koncovku

Několikanásobný podmět

 1. Je-li ve větě více podmětů a alespoň jeden je rodu mužského životného, píšeme v minulém čase zpravidla měkké i.
  • Klára, Tereza, Petra i Martin se pohupovali v rytmu hudby.
 2. Pokud ve větě není ani jeden podmět rodu mužského životného, píšeme tvrdé y.
  • Kočky a koťata se vyhřívaly na slunci. Jedno kotě a štěně si spolu hrály ve stínu.
 3. Pokud jsou všechny podměty ve středním rodě a v množném čísle, píšeme v přísudku -a.
  • Hříbata, telata a jehňata se popásala na louce.

Těžké příklady a chytáky

Pozor na slova dítě, oko, ucho – v jednotném čísle jsou tato slova rodu středního, ale v čísle množném mají rod ženský – píšeme tvrdé Y.

Některá podstatná jména mohou být životná i neživotná. Příklady:

 • Všichni činitelé se usnesli. Všechny činitele byly vyloučeny.
 • To byli moji koníčci. To byly moje koníčky.
 • Nosiče s daty byly poškozeny. Nosiči nákladů už byli unaveni.
 • Ledoborci pluli. Ledoborce pluly.
 • Uzenáči nám chutnali. Uzenáče nám chutnaly.
 • Ukazatelé ukazovali. Ukazatele ukazovaly.
 • Mikrobi nás ohrožovali. Mikroby nás ohrožovaly.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Shoda přísudku s podmětem   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Shoda přísudku s podmětem   


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Shoda přísudku s podmětem   


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Shoda přísudku s podmětem
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence