Shoda přísudku s podmětem


Nadřazené téma: Psaní i/y v koncovkách

Předcházející téma: Podmět a přísudek, Slovesný čas

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyDoplňovačkaStřílečkaTýmovkaZávody

V přítomném čase píšeme vždy -I.

Tma zahalí krajinu. Podmětem věty je tma, která je ženského rodu, dle vzoru žena. Přesto zde píšeme měkké i, neb se jedná o přítomný čas. Tma (teď) zahalí krajinu.

V minulém čase píšeme:

 • -I, pokud je podmět rodu mužského životného,
 • -Y, pokud je rodu mužského neživotného,
 • -A, pokud je v množném čísle rodu středního,
 • -Y, pokud je rodu ženského (dítě, oko, ucho – v jednotném čísle jsou tato slova rodu středního, ale v čísle množném mají rod ženský – píšeme tvrdé y).

Pro určení správné koncovky postupujeme následovně:

1. Určíme podmět věty

 • Okolnosti i lidé se změnili. – okolnost
 • Tisíce obyvatel odcházely. – tisíc
 • Mikroby znečišťovaly koupelnu. – mikrob
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. - hejno

2. Určíme rod, ve kterém je podmět

Podmět musí být v jednotném čísle, pokud tomu tak není, musíme si ho nejdříve do jednotného čísla převést, poté si na podmět ukážeme ukazovacím zájmenem.

 • Okolnosti i lidé se změnili. – Ta okolnost.
 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc.
 • Mikroby znečišťovaly koupelnu. – Ten mikrob.
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. – To hejno.

Pozor

Pokud je podmět rodu mužského, musíme určit také jeho životnost.

 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc – neživotný
 • Mikroby znečišťovaly koupelnu. – Ten mikrob – neživotný

Některá podstatná jména mohou být životná i neživotná. Příklady:

 • Všechny činitele byly vyloučeny. Všichni činitelé se usnesli.
 • To byli moji koníčci. To byly moje koníčky.
 • Nosiče s daty byly poškozeny. Nosiči nákladů už byli unaveni.

3. Podle rodu podmětu napíšeme správnou koncovku

Několikanásobný podmět:

 1. Je-li ve větě více podmětů a alespoň jeden je rodu mužského životného, píšeme v minulém čase zpravidla měkké i. Klára, Tereza, Petra i Martin se pohupovali v rytmu hudby.
 2. Pokud ve větě není ani jeden podmět rodu mužského životného, píšeme tvrdé y, popřípadě a.

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Shoda přísudku s podmětem   


Ukázka

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Shoda přísudku s podmětem
1
2
3
4
Spustit

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Shoda přísudku s podmětem   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Shoda přísudku s podmětem   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM