Přechodníky


Nadřazené: Slovesa

Předcházející: Slovesný čas

Cvičení

Vpisování

Přechodník je tvar slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje. V současné češtině se přechodníky běžně nevyužívají. Mají dnes archaický charakter a jejich využití je především v odborném a uměleckém psaném projevu.

Příklady:

  • Vyrůstajíc u hospodáře, zakoušela mnohá příkoří.
  • Nesa těžké tašky, pobrukoval si.
  • Kuchaři vaříce polední menu na sebe hlasitě pokřikovali.

Tvoření přechodníku přítomného

Tvoří se od sloves nedokonavých (lze u nich vytvořit tvar budoucího času s „budu“). Jak postupovat:

  1. Vytvoříme tvar slovesa ve 3. osobě množ. čísla v přítomném čase (př. nést → oni nesou, létat → oni létají).
  2. Od tohoto tvaru odtrhneme koncovku -ou/-í.
  3. K získané části slova přidáme koncovky přechodníku:
rod mužský j. č. rod ženský a střední j. č. všechny rody množ. č.
slovesa končící na -ou (nesou) -a (on nesa) -ouc (ona nesouc) -ouce (oni nesouce)
slovesa končící na -í (prosí) -ě/e (on prose) -íc (ona prosíc) -íce (oni prosíce)

Tvoření přechodníku minulého

Tvoří se od sloves dokonavých (nelze u nich vytvořit přítomný čas, jen čas minulý/budoucí). Jak postupovat:

  1. Vytvoříme tvar slovesa ve 3. osobě množ. čísla v minulém čase (př. přinést → oni přinesli, zanechat → oni zanechali).
  2. Od tohoto tvaru odtrhneme koncovku -li.
  3. K získané části slova přidáme koncovky přechodníku:
rod mužský j. č. rod ženský a střední j. č. všechny rody množ. č.
slovesný kmen končící na souhlásku (přines) - (on přines) -ši (ona přinesši) -še (oni přinesše)
slovesný kmen končící na samohlásku (zanecha) -v (on zanechav) -vši (ona zanechavši) -vše (oni zanechavše)


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Přechodníky   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence