Přechodníky


Slovesa Slovesný čas

Cvičení

Vpisování

Přechodník je tvar slovesa vyjadřující současně probíhající nebo navazující děje. V současné češtině se přechodníky běžně nevyužívají. Mají dnes archaický charakter a jejich využití je především v odborném a uměleckém psaném projevu.

Příklady:

  • Vyrůstajíc u hospodáře, zakoušela mnohá příkoří.
  • Nesa těžké tašky, pobrukoval si.
  • Kuchaři vaříce polední menu na sebe hlasitě pokřikovali.

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Přechodníky   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat