Slovesné tvary neurčité


Slovesa

Určité slovesné tvary jsou takové, které vyjadřují osobu (např. dělám vyjadřuje 1. osobu).

Neurčité slovesné tvary jsou takové, které osobu nevyjadřují:

  • infinitiv (základní tvar slovesa), např. dělat,
  • příčestí činné a trpné, např. uděláno,
  • přechodníky, např. dělaje.

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovesné tvary neurčité   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Slovesné tvary neurčité
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat