Úvod

  • Dokonavý vid vyjadřuje ukončený nebo jednorázový děj. Nemůže být v přítomném čase a v budoucím čase u něj nelze použít pomocné „budu“ (např. Upeče buchty. – nelze: Bude upéct buchty.).
  • Nedokonavý vid vyjadřuje neukončený nebo probíhající děj. Budoucí čas se tvoří za pomocí tvarů slovesa být (např. Strom se zelená. – Strom se bude zelenat.).

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Slovesný vid   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM