Slovesa


Slovní druhy

Podtémata
Určování sloves Více 
Slovesná osoba Více 
Slovesný rod Více 
Slovesný čas Více 
Slovesný vzor Více 
Slovesný vid Více 
Slovesný způsob Více 
Slovesa: osobní, neosobní
Slovesné tvary neurčité Více 
Přechodníky Více 
Slovesa: mix

Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav, děj nebo změnu stavu. Sloveso je ve většině případů ve větě přísudkem. Slovesa lze časovat.

Příklady sloves: běžet, myslet, dělat, skákat, koupit, vyhodit, rozhodnout.

Mluvnické kategorie sloves

  • osoba (první, druhá, třetí)
  • číslo (jednotné, množné)
  • čas (minulý, přítomný, budoucí)
  • způsob (oznamovací, podmiňovací, rozkazovací)
  • rod (činný, trpný)
  • vid (dokonavý, nedokonavý)
  • třída a vzor

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovesa
Slovesný způsob   
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesa: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovesa
Slovesný čas   
Časování sloves
Přechodníky   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Slovesa
Určování sloves   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovesa
Slovesná osoba   
Slovesný rod   
Slovesný čas   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesný způsob   
Slovesa: osobní, neosobní
Slovesné tvary neurčité   


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Slovesa
      Určování sloves
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Slovesa
      Slovesná osoba
1
2
3
4
Spustit
      Slovesný čas
1
2
3
4
Spustit
      Slovesný vzor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spustit
      Slovesný způsob
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Slovesné tvary neurčité
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat