Minulý čas vyjadřuje děje, které se odehrály v minulosti (např. Zavřel okno.).

Přítomný čas vyjadřuje děj, který probíhá teď (např. Zavírá okno.).

Budoucí čas vyjadřuje děj, který teprve bude probíhat. (Za chvíli zavře okno.).

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovesný čas   
Časování sloves


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovesný čas   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Slovesný čas
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat