Předpona, kořen, přípona, koncovka


Stavba slov Určování kořeneUrčování předpony

Cvičení

Rozbory

Slovo je sestavené z předpony, kořenu, přípony a koncovky. Ne vždy se ale skládá z těchto všech částí. Pouze kořen obsahuje každé slovo.

Kořen slova

 • Nese základní význam slova.
 • Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).
 • Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).

Předpona

 • Je část slova umístěná před kořenem.
 • Upřesňuje význam slova.
 • -pis, ú-pis, před-pis

Přípona

 • Je část slova připojená za kořen slova.
 • Upřesňuje význam slova.
 • vin-ík, vin-ice, vin-n-ý, vin-i-t.

Koncovka

 • Je umístěna na úplném konci slova (až za příponou).
 • Koncovky máme:
  • pádové (kočk-a, bez kočk-y, ke kočc-e, vídím kočk-u, volám kočk-o!, o kočc-e, s kočk-ou),
  • rodové (dělal-, dělal-a, dělal-o, mlad-ý, mlad-á, mlad-é, ukraden-, ukraden-a, ukraden-o),
  • osobní (dělá-m, dělá-š, dělá-, dělá-me, dělá-te, dělaj-í, dělej-!, dělej-me!, dělej-te!),
  • infinitivní (děla-t, uči-t, pí-t).
 • Koncovka může někdy chybět (nesen-⌀, dělá-⌀), jindy může být připojena přímo ke kořeni, jindy k příponě. Vždy se ale v různých tvarech mění, na rozdíl od předpony.

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Předpona, kořen, přípona, koncovka   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat