Předpona, kořen, přípona, koncovka


Stavba slov Určování kořene, Určování předpony

Úvod

Slovo je sestavené z předpony, kořenu, přípony a koncovky. Ne vždy se ale skládá z těchto všech částí. Pouze kořen obsahuje každé slovo.

Kořen slova

 • Nese základní význam slova.
 • Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).
 • Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).

Předpona

 • Je část slova umístěná před kořenem.
 • Upřesňuje význam slova.
 • Př.: -pis, ú-pis, před-pis.

Přípona

 • Je část slova připojená za kořen slova.
 • Upřesňuje význam slova.
 • Př.: vin-ík, vin-ice, vin-n-ý, vin-i-t.

Koncovka

 • Je umístěna na úplném konci slova (až za příponou).
 • Koncovky máme:
  • pádové (kočk-a, bez kočk-y, ke kočc-e, vídím kočk-u, volám kočk-o!, o kočc-e, s kočk-ou),
  • rodové (dělal-, dělal-a, dělal-o, mlad-ý, mlad-á, mlad-é, ukraden-, ukraden-a, ukraden-o),
  • osobní (dělá-m, dělá-š, dělá-, dělá-me, dělá-te, dělaj-í, dělej-!, dělej-me!, dělej-te!),
  • infinitivní (děla-t, uči-t, pí-t).
 • Koncovka může někdy chybět (nesen-⌀, dělá-⌀), jindy může být připojena přímo ke kořeni, jindy k příponě. Vždy se ale v různých tvarech mění, na rozdíl od předpony.

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Předpona, kořen, přípona, koncovka   


Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM