Psaní mě/mně ve slově


Nadřazené téma: Psaní ě

Předcházející téma: Předpona, kořen, přípona, koncovka

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaStřílečkaTýmovkaZávody

Skupinu mně píšeme, pokud slova příbuzná obsahují skupinu mn. Příklady:

  • domnívat se → domněnka
  • skromný → skromně
  • uzemní → uzemně

Pokud základové slovo obsahuje pouze m, píšeme . Příklady:

  • rozu → rozul
  • soukro → soukro
  • vědo → vědo

Záludná jsou slova zapomněl, připomněl, vzpomněl, pomněnka, u kterých nelze pravopis zcela uspokojivě logicky zdůvodnit a musíme si ho pamatovat. Jako pomůcku můžeme použít volně související slovo pomník.

Dalším chytákem je tamější, které není odvozené od tamní, ale je vytvořeno příponou -ější od slova tam.


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní mě/mně ve slově   


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Psaní mě/mně ve slově
1
2
3
4
5
Spustit

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Psaní mě/mně ve slově   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Psaní mě/mně ve slově   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM