';

Psaní bě/bje


Nadřazené téma:« Psaní ě

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyDoplňovačka

Základní pravidla: V kořenu slova píšeme vždy . Skupinu bje píšeme pouze tehdy, když b je součástí předpony.

Příklady slov, kde ě je součástí kořenu slova:

  • oběd
  • oběť
  • běsnit
  • naběračka

Příklady slov, kde se píše bje, protože b je součástí předpony:

  • ob-jetí
  • ob-jev
  • ob-jezd

Pozor na slova cizího původu: objektiv, objektivní.


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Psaní bě/bje   

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní bě/bje   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM