Psaní bě/bje


Nadřazené téma: Psaní ě

Předcházející téma: Určování kořene

Jak si chcete téma procvičit?

DiktátyDoplňovačkaTýmovkaZávody

Základní pravidla: V kořenu slova píšeme vždy . Skupinu bje píšeme pouze tehdy, když b je součástí předpony.

Příklady slov, kde ě je součástí kořenu slova:

  • oběd
  • oběť
  • běsnit
  • naběračka

Příklady slov, kde se píše bje, protože b je součástí předpony:

  • ob-jetí
  • ob-jev
  • ob-jezd

Výjimku tvoří slova cizího původu, například objekt, objektiv, objektivní.


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní bě/bje   


Ukázka

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Psaní bě/bje   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Psaní bě/bje   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM