Písmeno ě se v češtině vyskytuje pouze po souhláskách b, d, m, n, p, t, v.

Případy dě, tě, ně poznáme snadno podle změkčené výslovnosti.

V případě je situace komplikovanější, protože výslovnost je stejná jako u mně. Správné psaní mě/mně je častý zdroj problémů a pro přehlednost jej rozdělujeme na dvě podkapitoly:

Po souhláskách b, v, p se ě vyslovuje jako je. Potřebujeme tedy rozlišovat psaní bě/bje, vě/vje a pě/pje. Poslední zmíněný případ je jednoduchý, protože skupina pje se v českých slovech nikdy nevyskytuje. Jediným praktickým případem, kde se se skupinou pje můžeme setkat, je Skopje (hlavní město Severní Makedonie).


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Psaní ě
Psaní dě, tě, ně
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   
Psaní ě: mix


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní ě
Psaní ě: mix


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Psaní ě
      Psaní ě: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Psaní ě
      Psaní mě/mně ve slově
1
2
3
4
5
Spustit
      Psaní ě: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence