Písmeno ě se v češtině vyskytuje pouze po souhláskách b, d, m, n, p, t, v.

Případy dě, tě, ně poznáme snadno podle změkčené výslovnosti.

V případě je situace komplikovanější, protože výslovnost je stejná jako u mně. Správné psaní mě/mně je častý zdroj problémů a pro přehlednost jej rozdělujeme na dvě podkapitoly:

Po souhláskách b, v, p se ě vyslovuje jako je, potřebujeme tedy rozlišovat psaní bě/bje, vě/vje a pě/pje. Poslední zmíněný případ je jednoduchý, protože skupina pje se v českých slovech nikdy nevyskytuje. Jediným praktickým případem, kde se se skupinou pje můžeme setkat, je Skopje (hlavní město Severní Makedonie).Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Psaní ě
Psaní dě, tě, ně
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   
Psaní ě: mix


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní ě
Psaní ě: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Psaní ě
      Psaní ě: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Psaní ě
      Psaní mě/mně ve slově
1
2
3
4
5
Spustit
      Psaní ě: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence