Psaní vě/vje


Nadřazené téma: Psaní ě

Předcházející téma: Určování kořene

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Základní pravidla: V kořenu slova píšeme vždy . Skupinu vje píšeme pouze tehdy, když v je součástí předpony.

Příklady slov, kde je součástí kořenu slova:

  • vědec
  • světlo
  • závěj

Příklady slov, kde se píše vje, protože v je součástí předpony:

  • v-jel
  • v-jezd
  • v-jem

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní vě/vje   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Psaní vě/vje   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Psaní vě/vje   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM