Určování slovních druhů


Nadřazené téma: Slovní druhy

Předcházející téma: Určování podstatných jmen, Určování přídavných jmen, Určování zájmen, Určování sloves, Určování příslovcí

Jak si chcete téma procvičit?

PexesoRozřazovačkaRozbory


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Určování slovních druhů


Ukázka

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Určování slovních druhů


Ukázka

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Určování slovních druhů  Nový obsah
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy


Ukázka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM